تربیت ماهیان آکواریومی برای اجرای نمایش :

در سال 2004 پسر آقای دکتر Kyle , Dean Pomerlean در نمایشگاه مدرسه اش دوماهی قرمز برنده شد.
[JUSTIFY]دکتر Dean و پسرش به عنوان تفریح شروع به آموزش ماهیکردند تا نشان دهند که در مغز کوچک ماهی قابلتهای بیش از آنچه مردم فکرمیکنند وجود دارد آنها از روش تشویق به وسیله غذا بعد از انجام نمایش کهبرای تربیت حیواناتی مانند سگ ، شیر ، دلفین و ... استفاده میگردداستفاده کردند.[/JUSTIFY][JUSTIFY]آنها ابتدا لوازمی را ساختند تا آموزش به ماهی ممکنباشد. وقت و زمان بسیاری را برای آزمون و خطا صرف کردند تا بتوانند اینروش را توسعه دهند. روش آنها نتنها برای آموزش ماهیها شدنی و ممکن بودبلکه برای صاحبان آنها نیز بسیار سریع و جالب بود.[/JUSTIFY][JUSTIFY]بعد از بدست آوردن نتیجه آنها تصمیم گرفتند وبسایتی را راه اندازی نمایند و به مردم نشان دهند که ماهی آنها چه کارهاییرا یاد گرفته است. هیچ کس تا بحال ندیده بود که ماهی آکواریومی آموزشببیند. مردم از آنها سؤال میکردند که چگونه میتوانند به ماهی خود آموزشدهند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY] بنابر این دکتر Dean و پسرش یک کتاب راهنما نوشتندو تجهیزات آموزشی را بصورت دست ساز می ساختند و در اختیار متقاضیان قرارمیدادند و به مرور زمان به این نتیجه رسیدند که درست کردن وسایل آموزشیبه وسیله دست زمان گیر و دشوار است بعلاوه کیفیت آنها ایدهال نیست.[/JUSTIFY][JUSTIFY]سپس آنها به توسعه این روش ، ساخت ابزار جدید ودستور کاملتر پرداختند که حاصل آن یک بسته آموزشی شامل یک کتابچه آموزشی،DVD سرگرم کننده آموزشی و وسایل مورد نیاز برای آموزش مثل میله غذادهی ،زمین اجرای نمایش ، حلقهها و میلههای نمایش و ... میباشد را ساختند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]ماهی شما بعد از آموزش دیدن با این بسته میتواندفوتبال ، راگبی و بسکتبال بازی کند ، از حلقه رد شود، یک حلقه را به سطحآب بیاورد ، از داخل تونل به صورت عمودی و افقی رد شود و ...[/JUSTIFY][JUSTIFY]این محصول از ماه فبریه 2008 قابل دسترسی در فروشگاههای سراسر امریکا شد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]یکی از ماهیان دکتر Dean به نام آلبرت انیشتین که یکگلدفیش کالیکوی باله بلند است با این بسته ، آموزش داده شد و توانست در سنسه سالگی بعد از گذشت چهار هفته آموزش حرکات نمایشی را انجام دهد و واردکتاب رکوردهای گینس شود.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]دکتر Dean Pomerlean مقالاتی را در زمینه آموزش بهماهیان در مجلههای Discover Magazine و National Geographic Kids چاپنموده اند و همچنین خبر گزاری abc News در خبری با عنوان " ماهی خود را بهمدرسه بفرستید " با ایشان مصاحبه نمود.[/JUSTIFY]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]