سومین دوره رقابت رصدی صوفی در استان فارس برگزار می شود


سومین رقابت رصدی بین المللی صوفی از 26 تا 29 مرداد 1388 در پاسارگاد استان فارس برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر،حدود هزار سال از تلاشهای علمی عبد الرحمن صوفی رازی برای رصد آسمان باچشم غیرمسلح می گذرد و درست در چهارصدمین سال ورود تلسکوپ به دنیای نجومسالی که آن را سال جهانی نجوم نامیده اند جمعی از دوستداران نجوم ورصدگران زبده اجرام اعماق آسمان خود را برای برگزاری و حضور در سومینرقابت رصدی صوفی آماده می کنند.

رقابت رصدی صوفی که سومین دوره آناز 26 مرداد 1388 در پاسارگاد استان فارس برگزار می شود یک رقابت تابستانهمسالمت آمیز میان منجمان آماتور است. آنها در یک شب آسمان را زیر نگاه هایخود برای یافتن و تماشای زیباترین، دورترین و کم نورترین اجرام غیرستارهای با تلسکوپ ها رصد می کنند. این رقابتها با هدف نکوداشت تلاش علمی رصدگرشهیر ایرانی عبدالرحمن صوفی رازی برگزار می شود.

اولین رقابت صوفی در سال 85 در "عباس آباد" سمنان و دومین دوره آن سال گذشته در "لادیز" سیستان و بلوچستان با موفقیت برگزار شد.

عبدالرحمان صوفی کیست؟

عبدالرحمنصوفی رازی در 17 آبان ماه 282 شمسی برابر 14 محرم 291 و 8 نوامبر 904 درری متولد شد. وی در سال335 هجری قمری در سن 44 سالگی برای تحقیق در بابمسئله نجومی به "دینور" رفت و دو سال بعد در اصفهان رحل اقامت گزید. دردوران حکومت عضدالدوله دیلمی در حکومت فارس او را به سمت استاد ریاضی ونجوم برگزیدند.

صوفی در طول مطالعات خود توانست اشتباهات رصدهای"بتانی" و "بطلمیوس" را اصلاح کند و موفق شد هزار و 27 ستاره را با دقترصد و مشخصات دقیق آنها را به درجه و دقیقه و ثانیه معلوم کند. رازی برایهر صورت فلکی جدولی ترسیم و صورتهای جالبی از آنها عرضه و همچنین نورانیتهر یک از ستارگان را ارائه کرد.

عبدالرحمن با توجه به "قدر" ونورانیت کم و زیاد ستارگان، حرکات خاص ستارگان را که امروز به نام FroferMation معروف است حساب کرد. او به محاسبه تغییر رنگ بعضی از ستارگان مانندستاره "الغول" نیز اقدام کرد. سپس به محاسبه زمان طولانی "سحابیهای متغیر"نیز پرداخت و تحقیق کاملی در سحابی "امراه المسلسله" (زن به زنجیر بسته یاAndromeda ) انجام داد که هیچ دانشمندی نمی داند جایی که گالیله با دوربیننجومی اش نتوانست چنین مطالعاتی را انجام دهد عبدالرحمن چگونه آن را کشفکرد.

وی در بصره، بغداد و شیراز و حتی به نوشته بعضی کتابها درجنوب ایران به رصد و محاسبات نجومی مشغول بوده است. ساختن یک کره سماوینقرهای از دیگر اقدامات وی بوده است که آن را برای عضدالدوله دیلمی ساخت.این کره سماوی در حقیقت یکی از کره های سماوی بسیار دقیق و جالب است کهامروز در موزه قاهره نگهداری میشود و از شاهکارهای تعیین مکانهای صورفلکی روی کره است که بهترین وسیله تایید محاسبات خود اوست.

نامگذاری 9 نقطه در کره ماه به نام صوفی

عبدالرحمنصوفی در سال 365 شمسی برابر 376 هجری قمری برابر 986 میلادی به دنبال 82سال تلاش و کوشش و آفرینندگی در شیراز درگذشت. او در مدت حیات خود بدونداشتن تلسکوپ موفق به کشف برخی از سحابیها شده بود.

به پاس تحقیقاتصوفی، مدار 22 درجه جنوبی و نصف النهار 13 درجه کره ماه به نام این محقق ودانشمند بزرگ ایرانی به نام Azof به ثبت رسید. جالب توجه اینکه دانشنجومی امروزه فقط یک نقطه را شایسته نام او ندانسته و 9 نقطه دیگر را بهافتخار این دانشمند ایرانی (الصوفی) روی کره ماه نام گذاری کردند.