10 حادثه پرهزینه جهان !
________________________________________

1- حادثه چرنوبیل

ميزان خسارت: ۲۰۰ میلیارد دلار

درتاریخ ۲۶ آوریل ۱۹۸۶انفجار در نیروگاه اتمی چرنوبیل باعث آلودگی بیش از ۵۰درصد سطح کشور اکراین شد. 7/1 میلیون نفر در این حادثه دچار آسیب شدند وهنوز آثار آن مثل بیماری سرطان باقی مانده است. هزینه پاکسازی و تعمیر وجبران خسارت این حادثه نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است. فقطایجاد یک حفاظ فلزی دور این نیروگاه، نزدیک ۲میلیارد دلار خرج برداشته است.

2- حادثه شاتل فضایی کلمبیا

ميزان خسارت: ۱۳ میلیارد دلار

درتاریخ ۱ فوریه ۲۰۰۳، شاتل فضایی کلمبیا در هنگام بازگشت به زمین منفجر شد.علت حادثه سوراخی بود که ۱۶ روز قبل و در هنگام پرواز کلمبیا به سمت فضادر یکی از بالهای شاتل ایجاد شده بود. هزینهای نزدیک به ۱۳ میلیارد دلاربرای فرستادن این فضاپیما و مطالعات و تحقیقات انجام شده برای این پروازصورت گرفته بود ( به غیر از هزینه خود فضاپیما). این حادثه پر خرجترینحادثه سفر تحقیقاتی جهان نام گرفته است.

۳- نشت نفت از نفتکش Prestige

ميزان خسارت: ۱۲ میلیارد دلار

درتاریخ ۱۳ نوامبر ۲۰۰۲، نفتکش پرستیژ حامل ۷۷۰۰۰ تن نفت سنگین در نزدیکسواحل اسپانیا دچار حادثه شد. کاپیتان از نیروهای ساحلی اسپانیا درخواستکمک کرد. ولی آنها نفتکش را مجبور کردند از سواحل اسپانیا دور شود. بعداز آن بود که کشتی در طوفان گرفتار شد و سوخت آن در دریا پراکنده شد.هزینه پاکسازی نفت رهاشده نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار تخمین زده شد.

۴- حادثه شاتل Challenger

ميزان خسارت: هزینه ۵/۵ میلیارد دلار

درتاريخ ۲۸ ژانویه ۱۹۸۶، شاتل فضایی چلنجر، ۳۷ ثانیه بعد از پرواز منفجر شد.اشکال در یکی از مخازن سوخت و نشت سوخت مایع حامل شاتل عامل انفجار بود.هزینه ساخت شاتل بیش از ۴/۵ میلیارد دلار و نزدیک ۱ میلیارد دلار نیزهزینه تجهیزات آسیب دیده در اثر این انفجار بوده است.

۵- انفجار گاز در خطوط لوله شرکت Alpha Oil

ميزان خسارت: ۳/۴ میلیارد دلار

در تاریخ ۶ جولای ۱۹۸۸ انفجار در لوله انتقال سوخت یکی از بزرگترین شرکتهای نفتی جهان رخ داد و ۱۶۷ کشته در پي داشت.


6- نشت نفت از نفت کش شرکت Exxon

ميزان خسارت: ۲/۵ میلیارد دلار

درتاریخ ۲۴ مارس ۱۹۸۹ نشت نفت از یکی از نفتکشهای شرکت Exxon رخ داد كههزینه پاکسازی نفت رها شده نزدیک به ۲/۵ میلیارد دلار برآورد شد.


7- سقوط جنگنده B-2

ميزان خسارت: ۱/۴ میلیارد دلار

درتاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۰۸، یکی از ۲۱ بمبافکنهای B-2 ساخت آمریکا لحظاتی بعداز پرواز سقوط کرد. علت حادثه نفوذ رطوبت به سیستم رایانهای کنترل پروازبود. این حادثه پرخرجترین حادثه هوایی جهان نیز است. هر دو خلبان هواپیمابا خروج اضطراری نجات یافتند. هر کدام از این جنگندهها نزدیک به ۱/۴میلیارد دلار ارزش دارند.

8- حادثه تصادف قطار در کالیفرنیا

ميزان خسارت: ۵۰۰ میلیون دلار

درتاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۸، در اثر برخورد قطار در کالیفرنیا ۲۵ نفر کشتهشدند. پرداخت غرامت به بازماندگان این حادثه ۵۰۰ میلیون دلار برای شرکتراهآهن خرج تراشيد.


9- سقوط تانکر حامل سوخت از پل Wiehltal در آلمان

ميزان خسارت: هزینه ۳۵۸ میلیون دلار

درتاریخ ۲۶ آگوست ۲۰۰۴، تانکری حامل ۳۲۰۰۰ لیتر سوخت، از روی پلی در آلمانسقوط کرد و منفجر شد. هزینه اولیه تعمیر پل حدود ۴۰ میلیون دلار و هزینهساخت پل جدید ۳۱۸ میلیون دلار خرج داشت.

10- غرق شدن تایتانیک

ميزان خسارت: ۱۵۰ میلیون دلار

درتاريخ ۱۵ آوریل 1912 کشتی تایتانیک غرق شد و بیش از ۱۵۰۰ مسافر آن کشتهشدند. هزینه ساخت این کشتی در آن زمان ۷ میلیون دلار بود که به زمان حالحدود ۱۵۰ میلیون دلار میشو