در صورتی که شما نیز از سیم کارت‏های اعتباری همراه اول استفاده می‏کنید،حتماً می‏دانید برای شارژ سیم کارت خود راه‏هایی نظیر خرید حضوری کارتشارژ و همچنین خرید غیر‏حضوری توسط دستگاه POS، دستگاه ATM و سایت همراهاول به نشانی mci.ir وجود دارد.. شارژ سیم ‏کارت اعتباری همراه اول ازطریق تلفن گویا!
برای این کار:
کافی است پس از قرار دادن سیم ‏کارت اعتباری در درون گوشی خود، شماره 444 را شماره‏گیری نمایید.
سپس با استفاده از راهنمایی‏های اپراتور گویا، اقدام به شارژ تلفنی سیم کارت خود نمایید.

با استفاده از این شماره گویا، شما از خدماتی نظیر دریافت صورت حساب دوره و کارکرد میان دوره نیز می‏توانید بهره‏مند شوید