به گزارش فارس بهنقل از ايسر، سري جديد نوتبوك هاي ايسر كه ACER كه Aspire Timeline نامدارد نسبت به سري قبلي Aspire داراي چند مزيت بوده كه يكي از مهمترينقابليتهاي آن، بالا بودن زمان نگهداري شارژ معادل 8 ساعت آن بوده است .
علاوهبر تغيير روش مصرف انرژي كمپاني Acer از روش نوين خنك كنندگي داخل نوت بوكبه نام Laminar Wall Jet Technology استفاده كرده است كه با كمك چندديواره نوت بوك و نسل جديد فن هاي انتقال هوا، براي هدايت جريان هوا از كفنوت بوك به سمت ديواره هاي كناري نوت بوك و خروج هواي گرم از آنجا استفادهكرده است كه باعث مي شود هواي داخل نوت بوك با جريان همرفتي بيشتر ازكناره ها به سمت خارج نوت بوك هدايت شده و اين كار منجر به خنك شدن نوتبوك با مصرف انرژي كمتر در زمان كوتاهتر شود.

ايننوت بوكهاي جديد مجهز به صفحه لمسي هستند كه درآن از قابليت هاي جديدياستفاده شده است كه باعث مي شود راحت تر با نوت بوك كار كرد.
صفحات لمسي كه در نوت بوك جايگزين Mouse شده اند در اجراي برخي فرامين به مشكل بر مي خوردند كه در اين سري مشكلات قبلي حل شده است.
همچنيناين محصولات جديد مجهز به بلند گو هاي 5-1 كاناله كه صداي فراگير Dolby راپخش مي كند. همچنين در جهت اتصال به شبكه هاي مختلف Aspire Timeline بستريمناسب براي تعبيه مبدل هاي مختلف شبكه اعم از WiMax،3G WWAN،802.11a/b/g/Draft-N wireless در اختيار كاربران قرار داده است.
درحال حاضر دو مدل از سري نوت بوك هاي Aspire Timeline كه با پشتيبانيسازگار در بازار ايران عرضه ميشوند AS3810 و AS4810 نام دارند.