شما کجای دنیا ایستاده اید!خبرگزاری مهر - گروه فناوریهای نوین:تصور هر فرد نسبت به جهان متفاوت است اما تاثیر زیادی بر روی نحوه زندگیافراد دارد. درک درست و کامل جهانی که در آن زندگی می کنیم حداقل تا چندصد سال آینده غیر ممکن خواهد بوداما یادآوری عظمت آن با مشاهده چند عکسکوچک و ساده نیز امکانپذیر است.
به گزارش خبرنگار مهر، شاید اگر ازشما پرسیده شود اکنون کجا ایستاده اید در کسری از ثانیه پاسخهای قانعکننده ای بدهید: در اتاق، در خیابان، در یک شهر، در یک کشور و یا حتی برروی زمین.

انسان موجودی است در حصار آنچه می بیند، می شنود، میخواند و تفکر می کند و گاهی اوقات به پشتوانه تمامی این "آنچه ها" آنقدربه خود می بالد و در آنها غرق می شود که حتی جایی که بر روی آن ایستادهاست را از یاد می برد. بسیاری از جنگها، قتل عامها، جاه طلبیها، بیماریها،فقر، فساد و قدرت طلبیها بر پایه همین فراموشی در زمین که خود یکی ازقربانیان این فراموشی است شکل گرفته اند.

تصاویری که در ادامهمشاهده خواهد شد را می توان به راحتی در دنیای مجازی ساخت دست بشر جستجوکرد اما شاید کنار هم قرار گرفتن بسیار ساده و حتی کودکانه این تصاویر یکیاز مهمترین حقایقی که از یادها رفته است را دوباره به ذهنها بازگرداند.اورست


سالانهتعداد زیادی از ورزشکاران حرفه ای و غیر حرفه ای در آرزوی فتح قله اورستبه این منطقه سفر می کنند. این قله به دلیل اینکه بلند ترین قله زمین بهشمار می رود نام "بام جهان" را یدک می کشد. ارتفاع این قله که در رشته کوههای هیمالیا قرار گرفته است هشت هزار و 848 متر از سطح دریا است و ارتفاعآن برای اولین بار در سال 1856 گزارش شد.تصویر فضایی از هیمالیا و اورست


تاانتهای سال 2007 در حدود سه هزار و 679 بار این قله توسط انسان فتح شدهاست. در این تصویر فضایی می توان قله اورست و رشته کوه های هیمالیا را برروی سیاره زمین به خوبی مشاهده کرد.سیاره زمین


سیارهزمین زادگاه تمامی انسانها و موجودات زنده شناخته شده که از نظر انسانهاقسمت مرتفعی از آن را رشته کوه های هیمالیا تشکیل می دهد سومین سیارهمنظومه خورشیدی به شمار می رود. 12 هزار و 756 کیلومتر قطر داشته و ابعادآن هزار و 300 بار کوچکتر از سیاره مشتری است.
سیارهمشتری پنجمین و بزرگترین سیاره منظومه خورشیدی است که قطری 11 برابر قطرزمین داشته و می تواند هزار و 300 سیاره زمین را در خود جا دهد. این سیاره775 میلیون و 500 هزار کیلومتر یعنی پنج بار بیشتر از زمین از ستارهدرخشان خورشید فاصله دارد.
ستارهخورشید تنها ستاره منظومه خورشیدی است که 150 میلیون کیلومتر از زیستگاهانسانها فاصله دارد. قطر این ستاره در حدود یک میلیون و 390 هزار کیلومترتخمین زده شده که به عبارتی 109 برابر قطر زمین خواهد بود. منظومه ای کهخورشید تنها ستاره آن است از هشت سیاره، پنج سیاره کوتوله و 162 قمر تشکیلشده است که به همراه تعداد زیادی از اجرام مختلف دیگر در میان کهکشان راهشیری قرار گرفته اند.
کهکشان راه شیری و خورشید


کهکشانراه شیری یکی از زیباترین پدیده های جهان است که ستاره خورشید تنها یکی از400 بیلیون ستاره این کهکشان به شمار می رود. سن این کهکشان 13.2 میلیاردسال تخمین زده شده و در مرکز آن سیاهچاله ای عظیم در فاصله 70 تا 100 هزارسال نوری از ستاره خورشید قرار گرفته است. طول این کهکشان 100 هزار وضخامت آن 1000 سال نوری تخمین زده شده و در مجاورت کهکشان آندرومدا قراردارد.
کهکشان آندرومدا


بهگزارش مهر، کهکشان آندرومدا در فاصله دو میلیون سال نوری از کهکشان زمینقرار داشته و بسیاری از اخترشناسان معتقدند این دو کهکشان به همراه چندکهکشان کوچکتر طی چند میلیارد سال آینده با یکدیگرترکیب شده و کهکشانیبیضوی را تشکیل خواهند داد. شاید جالب باشد بدانید کهکشان راه شیری،آندرومدا و کهکشانهای ابرهای ماژلانی از جمله 30 کهکشانی هستند که در میانخوشه کهکشانی هیکسون 44 قرار گرفته اند. در این خوشه تعداد زیادی ازکهکشان مارپیچی و بیضوی قرار دارند که تحت تاثیر شدید نیروی گرانشی یکدیگرهستند. از دیگر خوشه های کهکشانی مشهور جهان می توان به خوشه های دوشیزه،هرکول، و کما اشاره کرد.
خوشه کهکشانی 44- کهکشانهای راه شیری و آندرومدا


بهدلیل محدود بودن علم و یافته های بشر، امکان زوم بک یا دور شدن از زمین ونمایش عظمت جهان هستی بسیار محدود است. اما شاید اکنون با مشاهده اینتصاویر ساده بتوان تصوری واضح تر از جایگاه انسان در جهان به دست آورد،جایگاهی که به راحتی با هیچ برابری می کند. شاید اکنون بتوانید به اینسئوال پاسخ بدهید: کجای دنیا ایستاده اید؟