اولین جشنواره و نمایشگاه و ماهیان زینتی استان تهران :

اولینجشنواره ماهیان زینتی استان تهران با همت جهاد سازندگی استان تهرانو گروهیاز تولید کنندگان، توزیع کنندگان و شرکتهای تعاونی تولیدی وتوزیعی استانتهران از تاریخ ٢٣ الی ٢٦ تیر در محل پردیس سینمایی پارک ملتبرگزار گردیدکه مورد استقبال شهروندان قرار گرفت و با عنایت به استقبالبیش از حدبازدید کنندگان به مدت ٣ روز تا تاریخ ٢٩ تیرماه تمدید گردیداین نمایشگاهدر زمینه توانمندی های تولیدی ماهیان زینتی استان تهران ونمایش تجهیزات وامکانات نگهداری ماهیان آبهای شور و شیرین برگزار گردید.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]