نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2

موضوع: برترین سئوالهای بی پاسخ علمی در جهان!

 1. #1
  کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  9,840
  سپاس ها
  13
  سپاس شده 84 در 80 پست

  برترین سئوالهای بی پاسخ علمی در جهان!

  [JUSTIFY]بشر با وجود سالهای طولانی کهصرف دانش آموختن کرده است در برابر بسیاری از سئوالات موجود در جهانهمچنان ناتوان است، سئوالاتی که توانایی های علمی انسان را در زمینه هایفیزیک، ریاضی، شناختی، و نجوم زیر سئوال می برد.

  به گزارش خبرگزاریمهر، پروژه کشف برترین رازهای علم در حدود دو سال پیش توسط نشریه لایوساینس آغاز شد و طی آن از چندین دانشمند در زمینه های مختلف در این بارهسئوالهایی پرسیده شد. در نهایت از میان 14 پدیده مطرح شده 10 پدیده بهعنوان برترین سئوالهای بی جوابی که انسان همچنان در جستجوی آن به سر میبرد توسط این نشریه ارائه شده است.

  عامل تکامل چیست:بارها تکرار شده است که عامل شکل گیری تکامل انتخاب طبیعی است. این دلیلبه عنوان موتور اصلی که تولید ارگانیسمها و موجودات پیچیده را به عهدهدارد و همچنین به عنوان یکی از برترین تئوری های علمی شناخته می شود. اماآیا تکامل بر اساس انتخاب طبیعی تنها توضیح برای شکل گیری ارگانیسمهایپیچیده است؟ به گفته ماسیمو پیگلیوجی از بخش اکولوژی و تکامل دانشگاهاستونی بروک در نیویورک، این سئوال یکی از برترین رازهای کنونی علم بهشمار می رود. آیا تکامل تنها تحت تاثیر انتخاب طبیعی قرار دارد یا خصوصیاتدیگری نیز در شکل گیری آن دخیل هستند؟

  در درون یک زلزله چه رخ می دهد:قرارگیری چنین سئوالی در لیست رازهای علمی جهان کمی دور از ذهن به نظر میآید. اما واقعیت این است که انسان تا کنون اطلاعات دقیقی از آنچه در اعماقسیاره زادگاهش در حال وقوع است، ندارد. متخصصان می توانند با دقتی بالامکان آغاز و نوع گسلی که در آغاز زلزله شرکت داشته است را تعیین کنند. حتیامکان پیش بینی مدت پس لرزه ها نیز وجود دارد. اما تا کنون به صورت قطعیآنچه در هنگام زلزله در حال وقوع است مشخص نشده است. طبیعت و نیروهایطبیعی که گسلها را حفظ کرده و سپس آنها را رها می کنند، همچنان ناشناختهباقی مانده اند.
  تام هیتون زمین شناس دانشگاه کلتک معتقد است مشکل لغزشاصطکاکی در زلزله ها یکی از اصلی ترین مشکلات موجود در علوم زمینی است واکنون به یکی از بزرگترینها رازها در اصول فیزیکی زلزله تبدیل شده است.

  من کیستم: طبیعتخودآگاهی از گذشته های دور روانشناسان و دانشمندان شناختی را پریشان وسردرگم کرده بود. جوزف دیلاکس عصب شناس دانشگاه نیویورک معتقد است درحالیکه انسان بر این باور است که عاملی مستقل به حساب می آید، اینگونهنیست. تمامی اعمال انسان تحت تاثیر فرایندی ناخودآگاه و محیطی قرار دارد.درک چگونگی تصمیم گیری هشیارانه، داشتن ذهنی مستقل و شخصی، روح و ... ازعواملی هستند که پاسخ آنها بیش از چندین دهه از انسان فاصله دارند.اینگونه به نظر می رسد که بشر زمان زیادی را برای پاسخ دادن به حیاتی ترینسئوال زندگی خود نیاز خواهد داشت.

  زندگی چگونه بر روی زمین شکل گرفته است:شواهد اولیه نشان می دهد حیات اولیه میکروبها در زمین به بیش از سه بیلیونسال پیش باز می گردد و هیچکس از چگونگی آغاز آن آگاه نیست. ایده هایمختلفی مانند واکنشهای شیمیایی زنجیره ای در بستر دریاها وجود دارند.دیانا نورتآپ از بیولوژیستهای دانشگاه نیومکزیکو معتقد است تئوری هایزیادی درباره منشا حیات ارائه شده است که اثبات و یا رد آنها بسیار سخت وپیچیده خواهد بود.

  مغز انسان چگونه عمل می کند:برخی بر این باورند که تسلط کاملی بر پاسخ علمی این سئوال ایجاد شده است.در واقع نمی توان انکار کرد که نسبت به دهه های گذشته اطلاعات بسیاربیشتری از عملکرد مغز در اختیار انسان قرار گرفته است اما با وجودبیلیونها نرون عصبی که هریک از هزاران اتصال برخوردارند نمی توان گفت کهانسان درباره عملکرد مغز به قطعیت رسیده است.
  به گزارش مهر، اسکاتهیوتل از مرکز علوم عصب شناختی در دانشگاه داک در باره این موضوع می گوید:انسان بر این باور است که مغز را به طور کامل درک کرده است یا حداقل هرفرد با توجه به تجربیاتی که داشته مغز خود را درک کرده است. اما تجربیاتشخصی هر انسان، راهنمای بسیار ضعیفی برای کشف عملکرد کامل مغز به شمار میرود. سئوالات زیادی از جمله چگونگی مطالعه، چگونگی تشکیل شبکه های نرونی،چگونگی یادگیری، به خاطر سپردن، عشق ورزیدن، شنیدن، حرکت کردن و یا هر عملدیگری درباره مغز انسان بی پاسخ باقی مانده است. درصورتی که بتوان مغز رادرک کرد، انسان خواهد توانست تمامی ظرفیتها و محدودیتهای فکری، احساسی،استدلالی، عشق و تمامی جنبه های حیات را درک کند.

  بقیه جهان کجاست: دانشمندانپاسخ این سئوال را با توجه به پدیده های مرموز ماده و انرژی تاریک، بخشتاریک جهان می نامند. در واقع تنها تمامی گونه های ماده و انرژی که تاکنون در جهان یافته شده اند، تنها چهار درصد از کل ماده و انرژی واقعی وموجود جهان را تشکیل می دهند. میزانی که با هیچ برابری می کند. 96 درصدباقی مانده همچنان ناشناخته اند و دانشمندان برای یافتن آن به دورتریننقاط فضا و عمیق ترین نقاط زمین روی آورده اند.

  عامل گرانش چیست:شاید گمان برود که جاذبه زمین کاملا درک شده و هیچ نکته مرموزی ندارد زیرانیوتون آن را در زمانهای بسیار گذشته کشف کرده است. نیروی گرانش یکی ازضعیفترین نیروهایی است که تا کنون در جهان شناسایی شده و در حالتاستاندارد فیزیکی هیچ توضیحی برای چگونگی عملکرد آن وجود ندارد. نظریهپردازان معتقدند شاید این نیرو در اثر ذرات بی حجم و کوچکی به نامگراویتونها که در میدانهای گرانشی جریان دارند، شکل گرفته است.
  مارکجکسون، یکی از نظریه پردازان فیزیک در لابراتوار فرمی درایلینویز معتقداست گرانش از آنچه در حالت استاندارد فیزیک توضیح داده می شود، کاملامتفاوت است. زمانی که درباره تعاملات کوچک گرانشی محاسباتی انجام می گیردجوابهای غیر عقلانی به دست می آید و می توان گفت علم ریاضی در توضیح اینمسائل کاملا ناتوان است.

  آیا نظریه ای برای توضیح همه چیز وجود دارد:فیزیکدانان از مدلهای استاندارد خوبی برخوردارند که می توانند جهان هستیرا به صورت ذراتی ترسیم کند تا به این وسیله بتوان کوچکترین جرم و مادهموجود در جهان را از مغناطیس گرفته تا اتم توضیح داد. مدلهای استانداردفیزیکی ذرات را نقاطی بسیار خرد می پندارند که اکثر آنها حامل نیروهایبنیانی هستند. دو مشکل بزرگی که این مدلها در پی دارند عدم توانایی توضیحگرانش و نامفهوم شدن در توضیح نیروهای بزرگ است. درصورتی که نظریه ای باتوانایی توضیح انرژی های خارق العاده جهان اولیه به وجود آید که بسیاریارائه چنین نظریه ای را غیر ممکن می دانند می توان گفت تئوری جهانی فیزیکبه واقعیت پیوسته است.

  آیا حیات بیگانگان واقعیت دارد:حیات همه جا، حداقل در سیاره زمین حضور دارد. در این صورت بسط دادن آن درتمامی جهان امری منطقی به نظر می رسد. با این حال نمونه ها و مطالعاتانجام گرفته تنها در محدوده زمینی بوده است و به همین دلیل بسیار کوچک بهشمار می روند. انسان اکنون آگاه است که عناصر حیات به صورت وسیعی پراکندهشده است و منظومه خورشیدی مشابه منظومه خورشیدی زمین وجود دارد.
  بهگزارش مهر، جیل تارتر مدیر مرکز تحقیقات SETI در کالیفرنیا معتقد استانسان از تخیلات مملو و ساخته شده است، پس حداقل می توان تصور کرد که حیاتدیگری نیز دور از چشمان انسان وجود دارد. به گفته فرانک ویلژک، برندهجایزه نوبل موسسه ام آی تی، نوع بشر از میان 4.5 بیلیون سال تاریخ شکلگیری زمین تنها طی 200 سال گذشته به تمدن علمی تکنولوژیکی دست یافته است.بر این اساس می توان انتظار داشت تمدنهای علمی و تکنولوژیکی زیادی وجودداشته باشند که به میلیونها و شاید بیلیونها سال زمان برای توسعه یافتننیاز خواهند داشت.

  جهان چگونه آغاز شد:مهمترین، اصلی ترین، مرموزترین و قدیمی ترین سئوال بی پاسخ در میانانسانها است که تمامی اسرار دیگر جهان را تحت الشعاع خود قرار داده است.برخی نظریه ها اعلام کرده اند که جهان در حدود 13.7 بیلیون سال پیش و پساز پدیده ای به نام انفجار بزرگ آغاز شده است. پس از این انفجار همه چیزدر مدت کوتاهی شکل گرفت و در کمتر از یک چشم به هم زدن تحت تاثیر پدیده ایبه نام تورم کیهانی، ابعاد کیهانی به خود گرفت. تئوری تورم کیهانی از ایدههای بسیار قدرتمندی است که تا کنون امکان اثبات و بررسی شکل گیری آن بهوجود نیامده است. تا زمان بی جواب باقی ماندن چنین سئوالی در علم محدودبشر، هیچ یک از دیگر سئوالها نیز مجالی برای یافته شدن و کشف شدن پیدانخواهند کرد.[/JUSTIFY][JUSTIFY] [/JUSTIFY][JUSTIFY][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/JUSTIFY]
  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

 2. #2
  کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  9,840
  سپاس ها
  13
  سپاس شده 84 در 80 پست

  Re: برترین سئوالهای بی پاسخ علمی در جهان!

  زندگی چگونه بر روی زمین شکل گرفته است: شواهد اولیه نشان می دهد حیات اولیه میکروبها در زمین به بیش از سه بیلیون سال پیش باز می گردد و هیچکس از چگونگی آغاز آن آگاه نیست. ایده های مختلفی مانند واکنشهای شیمیایی زنجیره ای در بستر دریاها وجود دارند. دیانا نورتآپ از بیولوژیستهای دانشگاه نیومکزیکو معتقد است تئوری های زیادی درباره منشا حیات ارائه شده است که اثبات و یا رد آنها بسیار سخت و پیچیده خواهد بود.
  این سوال فقط یک پاسخ دارد و اون هم وجود یک خالق هست .
  من هر چی بیشتر راجع به این موضوع فکر می کنم بیشتر برام غیر ممکن میشه فرضیه به وجود اومدن یک موجود زنده حتی در حد یک باکتری ! اصلا امکان نداره طی هر فرایندی چنین موجودی با چنین پیچیدگی با چنین نظمی به وجود بیاد و بد خود به خود زنده بشه ! و شروع کنه به تولید مثل !!!! نه هرگز چنین چیزی ممکن نیست .
  حتی شما تصور کنید امکان نداره فقط و فقط یک ژن با اون پیچیدگی که داره خود به خود داره به وجود بیاد ! بدون شک آفریننده ای در کار هست ! حالا چرا بعضی ها چشمان را در برابر حقیقت بسته اند ؟
  اینجاست که برتری یک لحظه تفکر بر چندین سال عبادت مشخص میشه . چرا که اینگونه میشه وجود خالق رو با تمام وجود درک کرد ولی عبادتی که اکثرا انجام میدن رفتن همون راه پدران و گذشتگانشون هست .
  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •