نشریه علمی live science به منظورمعرفی این افراد که در دوره خود از برترینها به شمار می رفته اند، طیگزارشی جالب لیست 10 نفر از این دانشمندان که به دلیل بالا بودن بیش از حدسطح هوشی از نظر بسیاری از افراد زمان خود دیوانه به شمار می رفته اند رابا عنوان "لیست 10 تن از دیوانه ترین دانشمندان جهان" منتشر کرده است.

10-یوهان کونراد دیپل: ویدر کشور آلمان و در قلعه ای به نام فرانکشتاین متولد شده و رشد کرد. درقرن 17 میلادی وی به عنوان یک شیمی دان موفق به ابداع رنگدانه آبی پروسیکی از اولین رنگهای شیمیایی ترکیبی در جهان شد. اما اصلی ترین و بی پایانترین تلاش وی که شهرت زیادی را نیز برایش به ارمغان آورد تلاش برای کشفاکسیر حیات یا نامیرایی است. شایعاتی که درباره آزمایشهای وی بر روی اجسادانسانها وجود داشته است الهام بخش شکل گیری شخصیت افسانه ای داستانفرانکشتاین بوده است.

9-وارنر ون براون: وی درسن 12 سالگی قطار اسباب بازیش را از ترقه پر کرده و در میان خیابانی شلوغدر آلمان منفجر کرد. این عمل نشانه از پدیده ای بود که در آینده در حالوقوع بود. وی در نهایت به عنوان مغز برنامه های موشکی V-2 هیتلر به عنواناسیر جنگی به زندان افتاد و سپس راه خود را به سوی فضا و اکتشافات فضاییباز کرد. وی در حالیکه در برنامه های فضایی آمریکا دست داشت به عنواناستاد فلسفه و غواصی نیز مشغول به کار بود.

8-رابرت آپنهایمر:رئیس پروژه منهتن که به منظور تولید اولین بمب اتمی جهان راه اندازی شدهبود، هرگز در ابراز احساس خود در رابطه با جامعه گرایی و حس کشمکش وناسازگاری درباره بمباران اتمی ابایی نداشت. به طوریکه تمامی نیروی سیاسیو دانشگاهی خود را بر روی این موضوعات متمرکز کرد. وی با وجود این مجادلهها و درگیریها به عنوان مردی شناخته می شود که زبانهای آلمانی و هندی راتنها به این منظور آموخت تا در هنگام آزمایش اولین بمب اتم خود قسمتهاییاز کتاب مقدس هندوها را به عنوان خطابه بیان کند.

7-فریمن دیسون:وی در زمینه های علم فیزیک و نویسندگی داستانهای علمی تخیلی بسیار چیرهدست بوده است. دیسون در سال 1960 نظریه ای را مبنی بر نیاز انسان در تولیدلایه ای محافظتی برای محاصره منظومه خورشیدی و حداکثر استفاده از نورخورشید ارائه کرد. این لایه اکنون با عنوان لایه دیسون شناسایی می شود.دیسون عمیقا به حیات ماورایی اعتقاد داشته و بر این باور بود انسان طی چنددهه آینده قادر به برقراری ارتباط با موجودات ماورائی خواهد بود.

6-ریچارد فین مان:وی نیز یکی از نابغه هایی بود که در پروژه منهتن حضور موثری داشته و درتیم نخبه هایی بود که بمب اتم را تولید کردند. فین مان یکی از مهمتریندانشمندان قرن بیستم میلادی به شمار می رود. وی در کنار مشغله خود بهعنوان یک فیزیکدان به موسیقی و طبیعت علاقه بسیاری داشت و موفق بهرمزگشایی خط هیروگلیف مایانها شده بود.

5-جک پارسونز:وی در عین حال که از پایه گذاران لابراتوار رانشی جت به شمار می رود بهصورت مداوم به تمرین جادو و جادوگری می پرداخته است. این دانشمند مرموز وفعال در زمینه علوم فضایی از تحصیلات رسمی برخوردار نبود و در عین حالریاست تولید راکتی سوختی برای هدایت ایالات متحده به فضا را در دست داشت.وی طی حادثه ای ناگوار در حال انجام آزمایشهایی در محل سکونت خود در اثرانفجاری بزرگ از دنیا رفت.

4-جیمز لاولاک: ایندانشمند زیست محیطی مدرن و مخترع فرضیه بزرگ جهان ابر ارگانیسم، در ارائهپیش بینی های وحشتناک درباره تغییرات جوی شهرت زیادی داشته است که اکنونمی توان به خوبی دید بسیاری از پیش بینی های وی به حقیقت پیوسته اند. براساس پیش بینی وی مرگ تدریجی در حدود 80 درصد از جمعیت بشر تا سال 2100امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.

3-نیکولا تسلا:تسلا فردی است که در هنگام روشن کردن یک سوئیچ بزرگ الکتریکی باید تصویروی را در ذهن داشت. وی به عنوان مخترع رادیوی بی سیم و ژنراتورهای AC کهکلید آغاز عصر الکتریک به شمار می رود، شناخته می شود. وی همچنین به عنواننابغه دیوانه نیز شناخته می شد زیرا بسیار کم خوابیده و از بدن خود بهعنوان ابزاری رسانا برای نمایش دستاوردهایش در جمع استفاده می کرد.

2-لئوناردو داوینچی:این دانشمند و نقاش محبوب ایتالیایی به گونه ای از میان تمامی شاهکارهایدوران رنسانس این فرصت را پیدا می کرد تا به جهان نامتعارف نیز سرکی بکشد.در کتاب طراحیهای این دانشمند ایتالیایی که اکثرا به صورت قرینه نگاشتهشده، سرزمین عجایبی از ماشینها و طراحی های شگفت انگیز نهفته است کهبسیاری از آنها نهفته باقی مانده و برخی از آنها از جمله طرح هلی کوپتراولیه وی قرنها بعد به واقعیت تبدیل شد.

1-آلبرت اینشتین: ویبه طور قطع با ارائه نظریات فیزیکی متعددی که جهان را متحول ساخته ازنابغه ترینهای این لیست 10 نفره به شمار می رود. وی علم فیزیک را با ارائهنظریه نسبیت احیا کرده و در زمینه های گرانش و کوانتم به موفقیتهای زیادیدست یافت. وی همچنین به مسابقه دادن با قایق بادی اش در روزهای بدون بادتنها به منظور قدرت نمایی بسیار علاقه مند بود.


منبع:[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]