کشفهای بزرگ اخترشناسان کوچک در جهان


خبرگزاری مهر - گروه فناوریهای نوین:بسیاری از بزرگان جهان نجوم عمیقا باور دارند که علم نجوم بدون حضور و کمکاخترشناسان تازه کار و آماتور شاید هیچگاه به جایگاه کنونی خود دست نمییافت زیرا بسیاری از کشفیات این افراد تحول بزرگی در علم جذاب نجوم ایجادکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تمامی افراد مشهور جهانفعالیتهای خود را در زمینه های مختلف از مرحله ای آغاز کرده اند که بهآنها تازه کار یا آماتور گفته می شده است. مرحله ای که شاید تنها به دلیلنامش در آن توجه چندانی به افراد نشود و در موارد خاص استفاده زیادی ازاطلاعات افراد آماتور به عمل نیاید.

اما به جرات می توان گفت حداقلدر علم نجوم افراد آماتور نقش بسیار مهمی را به عهده داشته و دارند زیرابا دقت بسیار بالایی که برای یادگیری و اندوختن تجربه صرف می کنند گاهموفق به کشف وقایعی می شوند که اخترشناسان کارکشته با چندین بار مطالعه ومشاهده قادر به یافتن آن نخواهند بود کشفیاتی که می تواند جهان علم رامتحول سازد.

آخرین نمونه چنین موفقیتی به هفته گذشته باز میگردد، زمانی که یکی از اخترشناسان آماتور در استرالیا توجه جهان را نسبتبه پدیده ای غیر طبیعی در سیاره مشتری جلب کرد. در ادامه بزرگترین کشفیاتستاره شناسان جوان و آماتور در جهان علم نجوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کشف زخم سیاره مشتری:هفته گذشته توجه دانشمندان سرتاسر جهان به یافته آنتونی ولزلی اخترشناسجوان استرالیایی که مشاهده پدیده ای ناشناخته را در قطب جنوب سیاره مشتریبه سازمان ناسا گزارش کرده بود، جلب شد. دانشمندان شاید هیچگاه نتوانندابعاد جرمی که با سیاره برخورد کرده است را دریابند و سیاره نیز به خودیخود ترمیم خواهد شد، اما بسیاری معتقدند این کشف بسیار منحصر به فرد وبزرگ است.

استفان ماران مسئول مطبوعاتی انجمن نجوم آمریکا معتقداست کشف حفره مشتری یکی از بهترین دست آوردهای اخترشناسان آماتور به شمارمی رود. به گفته وی در اواسط دهه 1990 ستاره دنباله دار Levy 9 با برخوردبا مشتری نشان داد سیاره های جهان از جمله زمین در برابر برخورد دیگراجرام کیهانی بسیار آسیب پذیرند. کشف اخیر نیز نشان می دهد چنین پدیدههایی یک بار برای تمام عمر رخ نداده و وقوع آنها امری طبیعی به شمار میرود.

کشف کهکشان نخود سبز:هفته گذشته گروهی از اخترشناسان داوطلب از سرتاسر جهان در دانشگاه ییلموفق به کشف گروهی از کهکشانهای نایاب به نام نخودهای سبز شدند. طی اینپروژه اخترشناسان آماتور با جستجو در میان پایگاههای اطلاعاتی تصویریآنلاین به دسته بندی کهکشانها پرداختند. این پروژه در سال 2007 درانگلستان آغاز شده و در حدود 230 هزار داوطلب در آن شرکت دارند.

بهگزارش مهر، طی این بررسی ها اخترشناسان نوعی ناشناس از کهکشانها راشناسایی کردند که به دلیل کوچکی و درخشش سبز رنگ، نام نخود سبز برای آنهاانتخاب شد. این کهکشانها که در دسته کهکشانهای بسیار فعال ستاره ساز قراردارند 10 بار از کهکشان راه شیری کوچکتر و 100 بار کم حجم ترند. با اینحال با توجه به حجم کوچک، کهکشانهای نخود سبز با سرعتی 10 بار بیشتر ازکهکشان زمین ستاره سازی می کنند.

از میان یک میلیون کهکشان دستهبندی شده این پروژه 250 کهکشان نخود سبز کشف شده است و به اعتقاد متخصصانیافتن چنین حجمی از این کهکشانهای سبز کوچک، توسط دیگر افراد هرگز ممکننبود.

کشف اورانوس توسط هرشل تازه کار:تنها اخترشناسان آماتور مدرن نیستند که به دستاوردهای قابل توجهی در زمینهنجوم دست یافته اند. زمانی که ویلیام هرشل در سال 1781 موفق به کشف سیارهاورانوس شد موسیقیدانی متوسط به شمار می رفت که تنها برای سرگرمی رو بهنجوم آورده بود. پس از کشف این سیاره وی به سرعت مورد توجه جامعه علمی آنزمان قرار گرفت و به سرعت به پادشاه جرج سوم معرفی شد و وی حقوقی را برایهرشل تعیین کرد. وی سیاره اورانوس را با استفاده از تلسکوپ دست ساز خودکشف کرده است.

کشف ستاره دنباله داری که به مشتری حمله کرد:در سال 1993 کارولین و جین شومیکر به همراه دیوید لووی ستاره دنباله داریرا کشف کردند که در مدار سیاره مشتری در حرکت بود. پس از گذشت یک سالستاره دنباله دار شومیکر- لووی 9 با سیاره مشتری برخورد کرده و نگرانیهایی را در رابطه با احتمال برخورد اجرام کیهانی به زمین برانگیخت.

درحالیکهلوویی اکنون از اخترشناسان مشهور به شمار می رود، در زمان کشف این ستارهدنباله دار ستاره شناسی آماتور و نویسنده مقالات علمی به شمار می رفت. ویقطعا یکی از بهترین نویسندگان کتابهای ستاره شناسی علمی به شمار می رود.وی در ادامه فعالیتهای خود 22 ستاره دنباله دار دیگر را نیز کشف کرده وخود را در مقام سوم کشف بیشترین ستاره های دنباله دار در جهان قرار داد.

تحول طراحی تلسکوپها:جان دابسون یکی از تاثیرگذارترین اخترشناسان آماتور در جهان به شمار میرود اما نه به دلیل کشف پدیده ای جدید در آسمان بلکه به دلیل طراحیتلسکوپی که توانست رصد آسمان را بسیار آسانتر و قابل دسترس تر کند.

بهگزارش مهر، تلسکوپهای دابسونی از دستاوردهای بسیار شگفت انگیز در زمینهنجوم به شمار می رود. دابسون در سال 1915 در چین متولد شده و پس از کسبمدرک شیمی در صنایع دفاعی مشغول به کار شد. اما به دلیل علاقه غیر قابلکنترلش به علم نجوم تصمیم به طراحی تلسکوپی جدید را گرفت. وی در سال 1956اولین نمونه از تلسکوپهای دابسونی را با موادی ارزان قیمت و قابل دسترستولید کرد و توجه بسیاری را به این ابداع جدید خود جلب کرد.

کشف ستاره دنباله داری هالی- باپ:این ستاره اولین بار در سال 1995 کشف شد. هالی- باپ یکی از دورترین ستارههای دنباله داری بود که تا آن زمان توسط دانشمندان ردیابی شده بود. کاشفاناین ستاره دوردست، توماس باپ از کارمندان یک کارخانه تولید کننده موادساختمانی بود که با کمک آلن هالی از اخترشناسان حرفه ای موفق به کشف اینستاره شدند. توماس باپ اولین فردی بود که موفق به مشاهده ستاره دنباله دارشد. این دو نفر در عصر یک روز مشابه و به صورت جداگانه این ستاره را درایالتهای آریزونا و نیومکزیکو رصد کردند.

کشف ابرنواختر توسط وزیر بازنشسته:رابرت ایوانز از زمان نوجوانی به علم نجوم علاقمند شد اما هنگامی که زمانانتخاب حرفه فرا رسید سمت وزارت را به اخترشناسی ترجیح داد. وی تا کنونموفق شده است رکورد کشف ابرنواختران، ستاره های انفجاری که برایاخترشناسان از اهمیت بالایی برخوردارند را در جهان به نام خود ثبت کند.اکنون رصدخانه های اتوماتیک جایگزین تحقیقات انسانی شده اند اما ایوانز باکمک گرفتن از شیوه های کلاسیک اخترشناسی موفق به ردیابی 42 ابرنواختر شدهاست. بر اساس گزار ای بی سی نیوز، تحقیقات خستگی ناپذیر وی باعث شد بهعضویت انجمن سلطنتی نجوم کانادا، اتحادیه بین المللی نجوم و دیگرسازمانهای مرتبط درآید.