فارس: در آستانه روز جهاني تخت جمشيد، مراسم اعطاي گواهينامه ميراث فرهنگي به تخت جمشيد برگزار شد.

مدير بنياد پژوهشي پارس پاسارگاد امروز در مراسم اعطاي گواهينامه ميراث فرهنگي به تخت جمشيد كه به مناسبت سيامين سال ثبت جهاني اين اثر تاريخي و شصتمين سالگرد عضويت كشور ايران در سازمان جهاني يونسكو و در آستانه روز جهاني تخت جمشيد برگزار شد،با تشريح فعاليتهاي اين بنياد گفت: بنياد پارس پاسارگاد در سال 1380 تاسيس شد و تا به حال اقدامات وسيعي در راستاي حفظ و شناسايي آثار تاريخي تخت جمشيد، نقش رستم، نقش رجب و مناطق اطراف آن انجام داده است.

محمد حسن طالبيان از پاسارگاد و تخت جمشيد به عنوان نگين آثار تاريخي ثبت شده در يونسكو ياد كرد و افزود: تخت جمشيد داراي ابعاد گوناگوني است و شايد هنوز يك ميليونيوم از ارزشهاي آن را نيافته باشيم.

طالبيان تخت جمشيد را آلبومي بزرگ از عناصر و مولفههاي ايران دانست و گفت: تخت جمشيد آينه تمامنماي فرهنگ و هويت ايراني است.

رئيس پژوهشگاه كشور نيز با بيان اينكه نقوش تخت جمشيد جوهره تفكر ايراني است، خاطرنشان كرد: تخت جمشيد با عشق و دوستي روي سنگها حكاكي شده است.

سيد مهدي موسوي با بيان اينكه شايد تخت جمشيد اعجوبه معماري جهان باشد، تصريح كرد: تخت جمشيد در جهان بينظير است و بايد به عنوان محور و مركزيت مطالعات هخامنشي دنيا قرار گيرد.

موسوي يادآوري حفظ مسئوليت و تعهد را يكي از دلايل برگزاري اين نشست عنوان كرد و افزود: ظرف چند دهه گذشته بسياري از ميراث فرهنگي تجديد ناشدني جهان از بين رفته است.

رئيس كميسيون ملي يونسكو نيز در اين مراسم آموزش همگاني براي حفظ آثار تاريخي ثبت شده را يكي از اقدامات لازم براي نگهداري اين آثار دانست و گفت: مردم بايد مهارت و دانش لازم حفاظت از آثار تاريخي را بياموزند تا خود از اين آثار مراقبت كنند.

محمد رضا سعيدآبادي با اشاره به اينكه سالها از ثبت جهاني آثار تاريخي ايراني گذشته است، عنوان كرد: در زمينه حفظ و نگهداري از اين آثار تاريخي هنوز برنامه مدوني براي آموزش نوجوانان و جوانان ايراني اتخاذ نشده است.

رئيس دفتر منطقهاي يونسكو در تهران نيز در اين مراسم از ايران به عنوان عضو فعال اين سازمان ياد كرد و اظهار داشت: اين كشور در شصتمين سال همكاري خود با سازمان يونسكو از دستاوردهاي چشمگيري برخوردار شده است.

چونلي حان اضافه كرد: نقش ايران در تكامل اين سازمان بسيار موثر بوده و تاكنون 9 اثر به عنوان ميراث فرهنگي در ايران به ثبت رسيده كه شش اثر پس از سال 2003 ثبت شده است.

رئيس دفتر منطقهاي يونسكو با بيان اينكه دولت ايران از شش اهرم سازمان يونسكو چهار اهرم آن را پذيرفته است، گفت: از اين پس وظيفه دولت براي حفظ و نگهداري از اين اثر تاريخي سنگينتر شده است.

عضو سابق كميته انقلاب و مسئول حوزه علميه مرودشت نيز با بيان اينكه گاهي احساسات بر عقل غالب ميشود، گفت: ابتداي انقلاب اسلامي كساني با قصد غارتگري سعي در تخريب تخت جمشيد داشتند كه موفق نشدند.

حجتالاسلام سيد محمود موسوينژاد تصريح كرد: ما در آن زمان با مراقبت از تخت جمشيد يك اثر بزرگ تاريخي را از تخريب هميشگي نجات داديم