هكرهای ترك در اقدامی مشترك در اعتراض به افزايش فعاليتهای نژادپرستانه وضداسلامی در هلند، 147 سايت ضداسلامی اين كشور را از كار انداختند.بهگزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) به نقل از Sabah، اين هكرهای مسلمانتركيهای با اسم رمز «alpTurkTegin» به صورت هماهنگ به سايتهای اينترنتیهلند كه به قرآن كريم و پيامبر اسلام(ص) اهانت میكنند حمله كردند و عبارت«مبارزه ما با دشمنان دين اسلام ادامه خواهد داشت» را روی اين سايتهاقرار دادند.اين هكرهای ترك، 147 سايت ضداسلامی را در عرض يك هفته از كارانداختند و در برخی از اين سايتها عكسی از «گيرت وايلدرز» سازنده فيلمموهن به اسلام را به صورت كاريكاتور قرار دادند.

منبع : خبرگزاری ایکنا