نمایش نتایج: از شماره 1 تا 4 , از مجموع 4

موضوع: جوان و اخلاق اجتماعي

 1. #1
  کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  9,840
  سپاس ها
  13
  سپاس شده 84 در 80 پست

  جوان و اخلاق اجتماعي

  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

  [JUSTIFY]
  اخلاقعليرغم اهميّت و گستردگي دچار مهجوريّت زيادي شده است. متأسّفانهآنگونه كه مباحث و جريانهاي سياسي در جامعهي ما گستردهاند نسبت بهحوادث اخلاقي، دغدغهي كمتري ديده ميشود. اخلاق يكي از مهمترين ابعادزندگي و جان آدمي است.[/JUSTIFY]

  [JUSTIFY]همهيما آدميان با اين پرسشها مواجهيم كه چه كاري را بايد انجام دهيم و از چهكاري بايد پرهيز نماييم و اصولاً ملاك خوبي و بدي چيست؟[/JUSTIFY]

  [JUSTIFY]آيا گزارههاي اخلاقي، ارزش صدق دارند؟ [/JUSTIFY]

  [JUSTIFY]آيا اخلاق با علوم ديگر مرتبط است؟ [/JUSTIFY]

  [JUSTIFY]آيا بايدهاي اخلاقي از هستهاي فلسفي و معرفتي استنتاج ميشود، اين پرسشها، محورهايي در علوم اخلاقي پديد آورده است از جمله: [/JUSTIFY][JUSTIFY]
  ـ توصيف باورهاي اخلاقي؛ [/JUSTIFY][JUSTIFY]
  ـ گزارههاي اخلاقي؛ [/JUSTIFY][JUSTIFY]
  ـ دفاع فلسفي از گزارههاي اخلاقي؛ [/JUSTIFY][JUSTIFY]
  ـ ارزش صدق و كذب و واقعنمايي گزارههاي اخلاقي؛ [/JUSTIFY][JUSTIFY]
  ـ مسائل منطقي اخلاق؛ [/JUSTIFY][JUSTIFY]
  ـ ارتباط اخلاق با ساير علوم و معارف. [/JUSTIFY]

  [JUSTIFY]
  اين محورها باعث شد تا مكاتب متعددي، در اخلاق و فلسفهي اخلاق، پديد آيد.
  بزرگانما، در ميراث گذشتهي خود به بسياري از اين پرسشها پرداخته، اخلاق و فرقآن با ادب، هدف اخلاق، نسبي و مطلق بودن صفات اخلاقي، راههاي خودسازي،روش تعليم و تربيت جوانان، چگونگي تسلّط شيطان، و... سخن به ميان آمدهاست، مطالب و آموختههايي است كه نويسندهي محترم از محضر حكيم الهي حضرتآيت الله علامهي طباطبايي بهره گرفتهاند. [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]
  اينپرسشها، چالشهاي جوان معاصر نيز ميباشد كه مفسر عظيمالشأن ما در آثارعلمي خود به ويژه تفسير ارزشمند الميزان به آنها پاسخ داده است؛ جا دارد،جوانان اين مرز و بوم با علامه طباطبايي انس گرفته و در مدرسه و مكتب اوشاگردي كنند تا هم عظمت اين مرد بزرگ را دريابند و هم به رشد علمي و معنويدست يابند. [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]
  چه زيبا در وصف خود سرود: [/JUSTIFY][JUSTIFY]
  من به سرچشمهي خورشيد [/JUSTIFY][JUSTIFY]نه خود ذرهاي بودم [/JUSTIFY][JUSTIFY]و مهر تو مرا بالا بردمراه برد [/JUSTIFY][JUSTIFY]
  همه ياران به سر راه تو بوديم [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]ولي غم روي تو مرا ديد و مرا تنها برد [/JUSTIFY]


  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

 2. #2
  کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  9,840
  سپاس ها
  13
  سپاس شده 84 در 80 پست

  Re: جوان و اخلاق اجتماعي

  به نظرميرسد كه بحث از اخلاق كاربردي براي نسل نو و قشر جوان جامعه، در دنيايمتجدّد امروز كه ارزشهاي اخلاقي، علناً زيرپا گذاشته و بدان بياعتناييميشود، از ضروريترين مباحث باشد.
  [JUSTIFY] [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]آشنايياين نسل با ارزشهاي اخلاقي، خصوصاً مباحثي كه جنبهي عملي و كاربردي درجوامع انساني داشته باشد، در زماني كه اصول ثابت و ارزشمند اخلاق مذهبيمسلمانان مورد هجمهي كساني قرار گرفته كه اخلاق آرماني را مطرح كرده‏‎اند؛در حالي كه خود هيچ اصل ثابت، حتّي مبدأ هستي، را معتقد نبوده، به اصالتانسان (اومانيسم) ميانديشند ـ امري ضروري و لازم ميباشد. [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]
  امروزهجوانان مسلمان در جوامع اسلامي به شدّت مورد حملات و تهديدات دشمنان قرارگرفته و بنگاههاي وسيع تبليغاتي غرب در صدد به انحراف كشاندن آنهابرآمدهاند و همهي تلاش و كوشش خود را به كار گرفته‎اند تا از يك جوانمسلمان، فردي بيهويّت و پوچ و بياصالت ساخته، او را در حد جوانان غربيتنزّل دهند.

  اعتياد، ابتذال، اختلال رواني و افراط در امور مادّيورفاهي كه مورد مسابقهي جوانان غربي است، امروزه به واسطهي رسانهها ومطبوعات در ميان جوانان مسلمان شرقي به شدّت تبليغ ميگردد؛ بنابراين برنسل جوان مسلمان، فرض و لازم است كه با روي آوردن به دين، بر معرفت وشناخت خويش افزوده، در مقام عمل، خود را به آداب و رفتار ديني و مذهبي،مزيّن و آراسته سازد.

  آنچه كه بسيار با اهمّيّت به نظر ميرسد وبر فرد فرد جوانان مسلمان، توجّه به آن لازم است اين است كه: در مقامتحقيق مسائل ديني، اعتقادات و اخلاق را از كساني بگيرند كه همهي حيات وعمر خويش را در قلمرو فهم قرآن و روايات مصروف داشته، آثار وجوديشانهدايتگر نسلهاي متمادي شده است. در زمان معاصر، آنان كه خوف گمراهي وانحرافات اعتقادي و اخلاقي را دارند، بايد بر عالمان وارستهاي چون امامخميني(ره) و علامه طباطبائي(ره) اقتدا نمايند؛ چون عقيده و عمل آنان كهبه واسطهي آثارشان بر جاي مانده است،

  راهگشاي همهي معضلاتعلمي و عملي ميباشد. اين نه تنها ادّعاي ماست، بلكه اقرار و اعترافاستوانههاي علمي است كه در باب آثار ايشان بيان داشتهاند.

  استادشهيد مطهري «قدس سره» ـ با آن همه علوم و معارفي كه داشت در باب تفسير«الميزان» ميگويد: «تفسير الميزان همهاش با فكر نوشته نشده، من معتقدمكه بسياري از اين مطالب از الهامات غيبي است. كمتر مشكلي از مسائل علمياسلامي برايم پيش آمده كه كليد حلّ آن را در تفسير الميزان پيدا نكردهباشم.»[1]

  و نيز نويسندهي معروف لبناني، شيخ محمد جواد مغنيهگفته است: «از وقتي كه الميزان به دست من رسيده است، كتابخانه‎ي من تعطيلشده و پيوسته در روي ميز مطالعهام الميزان است.»[2]

  در ايننوشتار مختصر، سعي شده است كه مباني تفكّرات آن عالم فرزانه را تحقيق وبراي نسل جوان جامعه كه حافظان و نگهبانان خون پاك مقدسترين جوانان اينمرز و بوم ميباشند ارائه نماييم، تا شايد از آن فكر الهي و قرآني،توشهاي عملي و علمي برگيريم.


  منبع :
  [2] . يادها و يادگارها، علي تاجديني، ص 6.
  [/JUSTIFY]

  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

 3. #3
  کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  9,840
  سپاس ها
  13
  سپاس شده 84 در 80 پست

  Re: جوان و اخلاق اجتماعي

  سوال : علم اخلاق[1] چيست؟
  [JUSTIFY]
  جواب : اخلاق در لغت، جمع خلق است و خلق، ملكه‎اي را گويند كه مقتضي سهولت صدور فعل، بدو ن تفكر و تأمل است.[2] [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]
  علم اخلاق علمي است كه در آن، از تهذيب نفس و چگونگي رابطه‎ي افراد خانواده با يك‎ديگر و با جامعه بحث ميشود.

  به نظر علامه طباطبايي(ره) علم اخلاق عبارت است از: [/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]
  فنّيكه درباره‎ي ملكات انساني بحث مي‎كند؛ ملكاتي كه مربوط به قواي نباتي وحيواني و انساني اوست. و هدف اين بحث اين است كه فضايل را از رذايل جداسازد؛ يعني اين علم مي‎خواهد معلوم كند كه كدام يك از ملكات نفساني انسان،خوب و نيك و مايه‎ي كمال و فضيلت اوست و چه ملكاتي، بد و رذيله و مايه‎ينقص اوست تا آدمي بعد از شناسايي آنها، خود را با فضايل آراسته سازد و ازرذايل فاصله گيرد.[3]

  پس غايت و هدف علم اخلاق، شناخت فضيلت‎ها وچگونگي به كارگيري آنها در جهت تزكيه‎ي نفس و شناخت پليدي‎ها به منظور پاككردن نفس از آنهاست؛ به همين جهت، علم اخلاق را علم سلوك يا تهذيب اخلاقيا حكمت عملي ناميده‎اند.[4]

  گفتني است كه قيد «ملكه» در تعريفعلم اخلاق براي اين است كه اوصاف اخلاقي در شخص، دوام و ثبات دارد و چونچنين قوايي در باطن و درون او وجود دارد، ستايش و ثناي عموم، متوجه اومي‎شود. پس اگر وصفي از اوصاف حميده يا رذيله، در فرد ملكه نشده و قوام واستقرار نيابد، جزء اخلاق به شمار نمي‎آيد؛ البته اين غايت علم اخلاق است.هدف و غايتِ كمالات اخلاقي از نگاه علامه، اكتفا نمودن به فضايل انسانينيست؛ بلكه مرحله و مرتبه‎اي بالاتر از آن است و آن، طلب و درخواست رضايالهي است.[/JUSTIFY]
  [JUSTIFY]
  هنگامي كه ايمان بنده نسبتبه پروردگارش شدت پيدا كرد و خود را به اين فكر مشغول نمود و اسماي حسنايالهي و صفات زيبايي را كه منزه از نقص و زشتي است در خود تقويت و مراقبتاز نفس را تشديد نمود، خود را به حدي از عبوديت مي‎رساند كه در همه‎يحالات، پروردگارش را ناظر اعمال خود مي‎بيند و نسبت به او، حب و علاقه‎يشديدي نشان مي‎دهد و اين محبت تشديد مي‎گردد؛ طوري كه از همه چيز، قطععلاقه نموده و دوست نمي‎دارد مگر پروردگارش را و قلبش خضوع نمي‎كند مگربراي او. چنين عبدي به سادگي نمي‎لغزد و جز حسن و جمال الهي، چيزينمي‎بيند و چيزي را دوست نمي‎دارد مگر آنچه را كه خداوند سبحان دوستدارد.[5]

  پس، از منظر علاّمه(ره)، غايت اخلاق در اسلام، نه تنهاكسب و تحصيل فضايل اخلاقي، بلكه طلب رضاي الهي در همه‎ي امور باطني وظاهري است؛ يعني اسلام بر خلاف ساير مكاتب، اخلاق را صرفاً در حسن فعليمحدود و محصور نكرده است؛ بلكه علاوه بر حسن فعلي به حسن فاعلي هم نظردارد و اين دو بدون علم و معرفت حاصل نمي‎شود.

  از نگاه ايشان هرچند كه اوصاف اخلاقي متكثر و متعدّدند، اما سرچشمه و منشأ همه‎ي آن خصايص،قواي سهگانهاي است كه محرّك نفس انساني براي كسب علوم عملي است؛ علوميكه تمام رفتار و اعمال آدمي به آن علوم برگشت مي‎كند: قوّه‎ي شهويه، غضبيهو عاقله؛ زيرا همه‎ي افعال آدمي يا از قبيل جلب منفعت است، مثل خوردن ونوشيدن و پوشيدن (قوه‎ي شهويه) و يا از قبيل دفع ضرر است، مانند دفاع ازجان و مال و آبرو (قوه‎ي غضبيه) و يا براي تصوّر و تصديق است (قوه‎يناطقه). ذات و جوهر آدمي معجوني از اين سه قوّه است. اوصاف اخلاقي، زمانيدر وجودش نهادينه مي‎شود كه اين قواي سهگانه تعديل گردند؛ يعني نه به سمتافراط كشيده شوند و نه به سمت تفريط.

  علم اخلاق، وسيله‎اي استبراي معرفت و شناخت حدود اعتدال قواي انساني و چگونگي استقرار آن در باطنو درون آدمي. راه علمي و معرفتي‎اش، اذعان و ايمان بدانهاست و طريقه‎يعملي آن، تكرار آنهاست تا در نفس رسوخ نمايد.[6]

  منابع:
  [1]1. Lamorale
  [2]2. اخلاق ناصري، ص 60؛ اخلاق جلالي، ص 38.
  [3]3. الميزان، ج 1، ص 368.
  [4]. دكتر جميل صليبا، واژه نامه‎ي فلسفه و علوم اجتماعي، ص 20.
  [5]. الميزان، ج 1، ص 371.
  [6]. الميزان، ج 1، ص 368.
  [/JUSTIFY]


  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

 4. #4
  کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  9,840
  سپاس ها
  13
  سپاس شده 84 در 80 پست

  Re: جوان و اخلاق اجتماعي

  سوال : فرق ادب و اخلاق چيست؟

  جواب: با توجه به تعريفي كه از علم اخلاق بيان شد، اين مطلب بدست مي‎آيد كهاخلاق و خُلقيات انساني، جزء ملكات نفساني به شمار آمده، در نهاد و باطناو جاي دارد؛ اما آيا آداب انساني نيز چنين است؟

  علامه طباطبايي(ره) در اين زمينه مي‎فرمايند:

  [JUSTIFY]
  برخيتصور مي‎كنند كه اخلاق و آداب، هيچ گونه تمايزي با هم ندارند؛ در حالي كهچنين نيست؛ زيرا اخلاق عبارت است از: ملكات راسخ در روح، و در واقع، وصفياز اوصاف روح مي‎باشد؛ ولي آداب عبارت است از:

  هيئت‎هاي زيباييكه اعمال و رفتار آدمي بدان متّصف مي‎گردد كه نحوه‎ي صدور اين اعمال بهصفات روحي شخص بستگي دارد و پر واضح است كه ميان اتّصاف روح به اخلاقيات واتّصاف عمل به آداب، تفاوت بسياري وجود دارد»[1]؛ «پس ادب، ظرافت و دقت درعمل را گويند.

  وقتي انسان متوجّه حالات خويش باشد و با ظرافت وزيبايي خاصّي عمل را انجام دهد، گفته مي‎شود كه فلاني مؤدّب است؛ نظير ادبنشستن در حال نماز و ادب راه رفتن با طمأنينه و ...[2]

  عمل وقتي ظريف و جميل است كه داراي دو ويژگي باشد:
  اوّل اين كه مشروع باشد
  و دوم آن كه از روي اختيار و اراده باشد.
  با فقدان اين دو ويژگي، عمل را مؤدّبانه نميگويند و اگر اختلافي باشد، در تعيين و تشخيص مصداق است.

  ادبانساني همان هيئت و تركيب زيباي اعمال ديني است كه تابع مقصود و مطلوبنهايي در حيات و زندگي اوست. پس آداب انسانها در حقيقت آثار و نتايجنفسند و ممكن نيست كه فعل كسي با امور دروني و نفساني او مخالف باشد.گفتار آدمي، خود فعلي از افعال بدني است. به اين ترتيب نمي‎توان سخني رابه زبان آورد و يا فعلي را مرتكب شد كه خلاف آن در باطنش رسوخ كرده باشد.بنابراين آداب و رفتار نيك، حاكي از باطن پاك و نيك است و رفتار و اعمال وكلام پليد، ناشي از اخلاق زشت و پليد.

  البتّه برخي فرق ديگري رابيان كرده‎اند و آن اين است كه اگر واژه‎ي اخلاق در مورد افعال ستودني بهكار رود، بيانگر ادب خواهد بود؛ زيرا ادب فقط درباره‎ي خصلت‎هايي به كارمي‎رود كه نيكو باشد؛ مثلاً اگر گفته شود ادب قاضي، يعني كارهاي شايسته‎ايكه قاضي انجام مي‎دهد. اين تمايز مورد قبول و پذيرش علاّمه نمي‎باشد.

  اگرادب را صرفاً به معناي خصايص نيكو بگيريم، در حقيقت معناي آن را محدودساخته‎ايم؛ پس بهتر است كه ادب را لفظ و واژه‎ي عام بگيريم تا شامل همه‎يصفات، اعم از نيك و بد بشود. بنابراين بهترين نظر در اين زمينه، نظرعلامه‎ طباطبايي(ره) است.

  منابع :
  [1]. الميزان، ج 6، ص 255 به بعد.
  [2]. همان، ج 6، ص 257.
  [/JUSTIFY]  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. هادي ساعي و خواهرش
  توسط kingsaeid در انجمن مجله ورزشی
  پاسخ ها: 1
  آخرين نوشته: یکشنبه ۱۳ بهمن ۸۷, ۲۰:۳۶
 2. طرح انضباط اجتماعي در تهران آغاز شد
  توسط GHOLNAZ در انجمن بایگانی اخبار فرهنگی اجتماعی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: پنجشنبه ۱۴ آذر ۸۷, ۰۱:۱۲
 3. مسائل اجتماعي زنان
  توسط mina در انجمن جامعه شناسی
  پاسخ ها: 55
  آخرين نوشته: پنجشنبه ۲۸ شهریور ۸۷, ۱۹:۰۶
 4. سرانجام هادي ساعي دلاورانه طلا گرفت
  توسط hamid192 در انجمن بایگانی اخبار ورزشی
  پاسخ ها: 4
  آخرين نوشته: شنبه ۰۲ شهریور ۸۷, ۱۸:۳۴
 5. ايجاد دفتر حفاظت منافع واشنگتن در تهران، قطعي شد
  توسط hamid192 در انجمن بایگانی اخبار سیاسی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: سه شنبه ۲۹ مرداد ۸۷, ۱۶:۱۹

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •