بنام خدا
«خلیج الفارسی» زینتبخش نامه اسطوره پانعربیسم
سایت عراقی «الجوار»، اقدام به انتشار دست نوشتهای از جمال عبدالناصر، رهبر و رئیسجمهور فقید مصر کرده که در آن، از واژه «خلیج فارس» بهره برده است.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، این یادداشت که تاریخ صدور آن توسط ناصر به 30 آگوست 1968برمیگردد، دربردارنده پیام تبریک وی به سران بحرین به مناسبت آغاز سالجدید قمری است.نکته مهم این پیام تبریک، آن است که جمال عبدالناصر آشکارااز اصطلاح «خلیج الفارسی» استفاده کرده است.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

اینسایت خبری به نقل از کارشناسان میافزاید: نباید با این موضوع احساساتیبرخورد کنیم و باید کارشناسان درباره این یادداشت و مفهوم آن و همچنینآثار مترتب بر این گونه اسناد اظهارنظر کنند.

گراور (تصویری از تصویر) این یادداشت در ویژهنامه روزنامه «الخلیج!!» امارات در شماره 7523 مورخ 24 دسامبر 1999 نیز منتشر شده است.

گفتنی است، از نگاه بسياري از کارشناسان و متخصصان، هیچ شکی درباره اصالت نام «خلیج فارس» وجود ندارد و ارایه چنين اخباری، تنها برای یادآوری برخی دوستان همسایه است که حافظه تاریخی ضعیفی دارند.

از:آنایوردوم ایران