مسابقات رباتیک جایزه بزرگ مقاومت اسلامی (ثبت نام تا 7 مرداد )

The first international big prize robotics competition of islamic resistance


مهلت ثبت نام برای شرکت در مسابقات رباتیک نخستین جشنواره بین المللی جایزه بزرگ مقاومت اسلامی تا 7 مرداد تمدید شد.
محمدصادقسیدی دبیرکمیته مسابقات رباتیک نخستین جشنواره بین المللی جایزه بزرگمقاومت اسلامی گفت: با توجه به درخواست های متعدد دانش آموزان برای تمدیدمهلت ثبت نام و ارسال مقالات، شورای سیاست گذاری کمیته رباتیک مهلت ثبتنام و ارسال آثار را تا هفتم تیر تمدید کرد.
وی در مورد محورهای اینمسابقه گفت: محورهای بخش دانش آموزی مسابقات رباتیک شامل مسیر یاب، موشهوشمند و شبیه سازی دو بعدی فوتبال است.
سیدی خاطر نشان کرد: این مسابقات در فضای مقاومت اسلامی با استفاده از فضا سازی نبرد غزه انجام می شود.
دبیرکمیته مسابقات رباتیک نخستین جشنواره بین المللی جایزه بزرگ مقاومت افزود:با توجه به تاثیر زیاد مقالات در کسب امتیاز مسابقه به شرکت کنندگان توصیهمی شود برای تکمیل مقالات توجه کافی داشته باشند.
علاقه مندان جهت ثبت نام می توانند به آدرسs-g.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 22088571-021 تماس بگیرند.

منبع : واحد مرکزی خبر


[HR]
حقطلبی و حمایت از مقاومت پر افتخار اسلامی، دانشجویان و علم آموزان مدارسایران اسلامی را بر آن داشته تا دانش خود را در زمینه های علمی، با هدفمقاومت و ایستادگی و به نشان خود باوری و اتکای به دانش جوانان مسلمان، دربرابر ظلم و استکبار جهانی به نمایش بگذارند. بر این اساس دبیرخانه نخستینجشنواره بین المللی جایزه بزرگ مقاومت اسلامی صبح قریب در بخش آثار علمیخود قصد دارد تا با ارج نهادن به فعالیت های علمی دانشجویان و دانش آموزاندر عرصه رباتیک هم جلوه حضور هرچه بیشتر جوانان ایران اسلامی را درجشنواره فراهم آورد.


-------------------------------------------------------------------

رشته های مسابقه روباتیک :

دانشجویی : مین یاب | امدادگر | شبیه ساز فوتبال دوبعدی

دانش آموزی : مسیر یاب | موش هوشمند | شبیه ساز فوتبال دو بعدی

-----------------------------------------------------------------------------------


اینمسابقات در سطح کشوری با پشتیبانی تبلیغاتی بالا در مراکز علمی برگزارمیگردد و فرصت مناسبی برای علم پژوهان عزیز میباشد تا سطح معلومات وتوانایی های خود را با دیگران مقایسه نمایند و از تجربه دیگران در اینزمینه ها استفاده نمایند. در این مسابقات سعی بر آن کردیم تا جنبه علمی وکاربردی رباتهای تیم های شرکت کننده نسبت به دیگر مسابقات برجسته تر گردد.قبل از هر چیز توجه شرکت کنندگان را به نکات زیر جلب مینمائیم:


1)تاریخ برگزاری مسابقات دوازدهم تا شانزدهم مرداد ماه 88 (از ولادت باسعادت حضرت علی اکبر علیه السلام تا ولادت فرخنده صاحب الزمان عجل اللهفرجه الشریف) میباشد و بلافاصله پس از مراسم افتتاحیه، مسابقات شروعمیشوند.
2) محل برگزاری مسابقات در اردوگاه شهید چمران شهر تهران میباشد .
3) آخرین مهلت ثبت نام تا تاریخ 88/5/7 (هفتم مرداد ماه) میباشد. ثبت نام هم از طریق سایت و هم از طریق ارسال فکس امکان پذیر است.
4)تیمها براساس قرعه کشی انجام شده و جدول رده بندی اعلام شده از قبل بهرقابت میپردازند، لذا از عزیزان شرکت کننده خواستاریم حداقل نیم ساعت قبلاز زمان مسابقه در محل مسابقه حضور بهم رسانند، چراکه مسئولین مسابقات دراین قبال مسولیتی بر عهده نمی گیرند.
5) به منظور ارج نهادن به فعالاندر عرصه پژوهش و علم، برای آسایش شرکت کنندگان، مسولین مسابقه مکان اسکانیبرای شرکت کنندگان در نظر گرفته اند. شرکت کنندگان میتوانند 24 ساعت قبلاز ساعت مسابقه شان در این محل ساکن شوند. در ضمن میبایست مبلغ 80000 ریالبازای هر نفر به شماره حساب دبیر مسابقات و بطور جداگانه (فیش مبلغ واریزیدرخواست اسکان از فیش هزینه ثبت نام جدا باشد ) واریز گردد. مبلغ فوق بااحتساب سه وعده غذا میباشد.
6) لطفا نسبت به صحت مراحل ثبت نام دقتنمائید تا اشتباهی در ثبت نام شما صورت نگیرد، مسئولین مسابقات در اینقبال مسولیتی بر عهده نمی گیرند.
7) شماره حساب 1491044547 بانک ملتبنام سید محمد صادق سیدی فضل اللهی(دبیر مسابقات) شعبه 67645 شهزیبا برایواریز کلیه وجوه شرکت کنندگان میباشد.
8) فیش های واریزی از شرکتکنندگان تحویل گرفته خواهد شد، در حفظ آن تا انتهای مسابقات کوشا باشید.در صورت عدم تحویل فیش ها به مسئول مربوطه عواقب آن متوجه خود شرکتکنندگان میباشد.
9) مسئولین مسابقه سعی بر آن کرده اند تا امکانات موردنیاز شرکت کنندگان را حتی الامکان فراهم آورند، ولی مسئولیتی در قبال تهیهاقلامی چون رایانه و منبع تغذیه و غیره بر عهده نمیگیرند.
10) برای تست رباتها زمینهایی با المانهای شبیه زمین مسابقه در اختیار عزیزان قرار میگیرد.
11)اختیار و مسئولیت تام مسابقه در زمین مسابقه و هنگام برگزاری با داور زمینمیباشد و ایشان مختارند در موارد خاص طبق صلاحدید خودشان تصمیم گیرینمایند.
12) هرگونه اعتراض شفاهی به داوران مسابقه مردود بوده و عزیزاناگر شکایتی دارند میتوانند از طریق مسئول تیم با کمیته نظارت مسابقاتدرمیان گذارند.

امکان هر گونه تغیرات جزیی در قوانین،نحوه اجرایمسابقات و .... وجود دارد، بنابراین به دوستان توصیه میشود حداقل هفته اییک مرتبه به سایت جشنواره رجوع کنند. در غیر اینصورت عواقب آن متوجه تیمبوده و مسئولین مسابقات مسئولیتی در این قبال بر عهده نمیگیرند.

دقتشود که امتیاز ویژه ای جدا از امتیاز اکتسابی در زمین مسابقه به هر رباتتعلق میگیرد که نقش بسزایی در برنده شدن ربات دارد. مبنای این امتیازدهیعلمی و عملی بودن ربات در شرایط واقعی است، پس به نکات زیر توجه نمایید:
1)تیمها تا تاریخ 1/5/88 (اول مرداد ماه) مهلت دارند مقاله ای جامع از نحوهساخت، کارکرد، الگوریتم و ... ربات خود به جشنواره ارسال نمایند. این زمانارتباطی به ثبت نام ندارد، یعنی تیم ها میتوانند بعد از ثبت نام در هرتاریخی دلخواه در این بازه زمانی مقاله خود را ارسال نمایند.
2) ارسالاین مقاله اجباری نیست، ولی 35 تا 40 امتیاز از 100 امتیاز هر مسابقه بهاین مقاله تعلق میگیرد، یعنی با عدم ارسال آن تیم مذکور از این امتیازمحروم میشود.
3) ممکن است تیمی در مسابقه امتیاز کمی کسب کند، ولیبدلیل ارائه مقاله ای برتر مجموع امتیازات آن از دیگر تیمها بیشتر شود ومقام کسب کند.
4) این امتیازات فقط در مراحل فینال تاثیر گذارند و نهدر مراحل مقدماتی؛ یعنی پس از اجرای مسابقات مقدماتی (در صورت وجود) ومشخص شدن تیمهای صعود کننده به مرحله پایانی، این امتیازات به تیمهای صعودکننده تعلق میگیرد.
5) هدف از این امتیازات مشخص نمودن میزان تلاش تیمشرکت کننده در ساخت و طراحی ربات و عدم استفاده از ماژولهای آماده است، پسدر مقالات به نکاتی چون چگونگی طراحی و کارکرد بخشهای مکانیکی،الکترونیکیالگوریتم های نرم افزاری و ... تاکید شود.
6) کمیته علمی مسابقات با توجه به ملاکهای مشخص شده وظیفه داوری در این زمینه را دارند و هیچگونه اعتراضی در این زمینه وارد نمیباشد.
7)امکان دارد کمیته علمی در صورت صلاحدید با فراخواندن اعضای تیم سوالاتیدرباره ربات و نحوه کارکرد آن از اعضای تیم بپرسند تا امتیازی منصفانه بهتیم بدهند، لذا اعضای تیم میبایست آمادگی لازم در این زمینه را داشتهباشند.

منبع : s-g.ir