اختصاصی مهر /
ساخت روبات کاوشگر با قابلیت عبور از موانع بدون ایجاد شیب در کشور

محققان کشور روبات کاوشگری را طراحی کرده و ساختند که قادر به عبور از موانع بدون ایجاد شیب و ارسال صوت و تصویر از راه دور است.
علیمعزز مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این روبات بدون استفاده ازکامپیوتر با حفظ شیب صفر درجه از موانع عبور می کند این در حالی است کهروباتهای ساخته شده برای بالا رفتن از پله و یا عبور از موانع، شیبی در حد5 تا 6 درجه ایجاد می کنند.
وی به نحوه مسیریابی این روبات اشاره کرد وادامه داد: برای مسیریابی ابتدا روبات در مسیر مورد نظر قرار می گیرد وتوسط اپراتور مسیریابی می کند ولی در دفعات بعد روبات به تنهایی مسیریابیکرده و ماموریتهای مورد نظر را انجام می دهد.
معزز از ساخت CPU هایویژه برای این روبات خبر داد و اظهار داشت: در این روبات به جای استفادهاز کامپیوتر از CPU هایی که برای این منظور طراحی و ساخته شده استفاده شدهاست. این CPU ها فرامین به طور مستقیم به سخت افزار ارسال می کند. به اینترتیب مشکل نرم افزاری که در بسیاری از روباتها وجود دارد از بین می رود.
مجریطرح با تاکید بر اینکه این روبات قادر به ارسال دیتا، صوت و تصویر است بهمهر گفت: با استفاده از سیستم RF امکان ارسال صوت و تصویر از راه دورفراهم شده است که از این قابلیت می توان برای جراحی و معاینه بیماران ازراه دور استفاده کرد.
به گفته وی این روبات می تواند صداهای محیط را با وضوح بالا ضبط و به مرکز ارسال کند.
معززبه کاربردهای این روبات اشاره و خاطرنشان کرد: از این روبات می توان درحمل و نقل کالا و مواد در کارخانه ها، سلف سرویس رستورانها و امور پزشکیاستفاده کرد.