بیل گیتس، فیزیک درس میدهدمشهورترینچهره مایکروسافت که سالها مدیرعامل این شرکت بود و مدتی است این سمت رابه استیو بالمر سپرده، همراه با همسرش بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس راتاسیس کرده تا سرمایه چند ده میلیارد دلاری خود را بهدرستی خرج کند. اوکه تا به امروز فعالیتهای گستردهای در ریشهکنی فلجاطفال، مبارزه بامالاریا و بهبود نظام آموزشی ایالات متحده انجام داده است، به تازگی یکیدیگر از آرزوهای دوران جوانی خود را به حقیقت رسانده است. او، چندینسخنرانی آموزشی در فیزیک کلاسیک را به رایگان در اینترنت قرار داده است.این سخنرانیها که در اصل توسط ریچارد فاینمن در سال 1964 / 1343 ارایهشده، از بهترین و ماندگارترین منابع آموزش فیزیک در جهان است که توسط ایندانشمند برجسته، برنده جایزه نوبل فیزیک و همچنین پدر علم نانوفناوریارایه شده است.


بیلگیتس گفته است که این فیلمها را بیست سال پیش در تعطیلات دیده است و ازآن موقع تصمیم گرفت آنها را به رایگان در اینترنت قرار دهد. در این همهسال، او موفق شده است با پیگیری حقوق معنوی و خریداری این فیلمها بااستفاده از اموال شخصی، مالکیت کامل آنها را بدست آورد و همراه بانرمافزاری تعاملی (اینتراکتیو)، آنها را برای استفاده رایگان کاربران دراینترنت قرار دهد. علاقمندان میتوانند این فیلمها را از وبسایتمایکروسافتریسرچ تهیه کنند. گیتس امیدوار است این کار، الگویی برای تهیهمحتوای آموزشی عالی و ایجاد دسترسی رایگان و همگانی به آن باشد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]