آيا هنوز به دنبالشغل رويايي خود هستيد . دوست داريد , صبحها با علاقه از خواب بيدار شويد ,از اينكه دوباره روز شده است , خوشحال شويد و با انرژي كامل به محل كارتانبرويد و پس از پشت سر گذاشتن يك روز كاري با رضايت كامل به خانه برگرديد .به نظر كه خوب مي رسد , نه ؟ ولي اين مطلب چقدر به واقعيت نزديك است , ازهمه مهمتر چقدر در مورد تمام مشاغلي كه در دنيا وجود دارد , اطلاع داريد ,شغل رويايي شما چيست و چگونه مي توانيد آن را به دست آوريد ؟ در حقيقت شغلرويايي , يك مورد كاملاً شخصي است . تنها خود شما مي توانيد بفهميد كه چهكاري براي شما خوب است , چه كاري را مي توانيد با كمال علاقه انجام دهيد ودر كدام بخش , توانايي انجام كار را داريد ؟ بايد نگاهي همه جانبه به شغلمورد نظرتان داشته باشيد و تمام جوانب آن را بسنجيد . اكنون در اينجا چندنمونه ذكر مي شود :


حوزه فعاليت

حوزه علاقه ( نوع كار , شاخه هاي آن و … )

ميزان مسئوليت ( فعاليت وابسته به بورس , كاملاً مستقل و … )

نقش ( ارتباط با بيرون يا محدود به خود شركت , نقش هدايتي , با يا بدون مسئوليت شخصي و … )

ملزومات كاري ( محيط كار , همكاران , رئيس و … )

زمان انجام كار و شرايط كاري ( كار در آخر هفته , سفر و … )

واقعيت بخشيدن به خود و پيشرفت شخصي

خودتانرا از طريق اين موارد به تحرك وا داريد و افكار , انتظارات و علايق خود رابنويسيد . اگر به طور خودكار نمي توانيد با كلمات كليدي شروع كنيد , پس ازخود بپرسيد : يك روز كاري ايده آل به نظر من چگونه است ؟ ( از زمان كار ,ابتدا چه مي كنم , پشت ميز مي نشينم يا در طبيعت به كار مي پردازم ؟ چهوظايفي بر عهده من گذاشته شده است ؟ همكاران من چگونه هستند ؟ تا حد امكانو با تمام جزئيات شرح دهيد كه ايده آل براي شما چيست ؟ ) چشم انداز من ازآينده چيست ؟ مستقل كار كنم ؟ يك بخش را هدايت كنم ؟ به خارج از كشور سفركنم ؟ و … از عهده چه فعاليتهايي به نحو احسن بر مي آيم ؟ چه كاري را دوستدارم ؟ چه كاري مناسب من است ؟ نقاط قوت من در كجا است ( تخصصي و فردي )گاهي انسان نمي داند كه چه مي خواهد . اما كاملاً مطمئن است كه چه چيزي رانمي خواهد . اين نكته , بسيار سودمند است . زيرا به شخص كمك مي كند تاحوزه كاري خود را محدودتر كند . بهترين راه اين است كه شخص برگه هايي رابردارد و سوالاتي را روي آنها بنويسيد و سپس دو امكان براي خود در نظربگيريد : يكي من مي خواهم و ديگري من نمي خواهم به اين نحو به سوالات پاسخدهيد . سعي نماييد كه سوالات , كاملاً جزئي باشد . انجام اين كار بسيارخوشايند است و افكار انسان را پخته تر و منظم تر مي سازد . نكته مهم ايناست كه هيچ نكته اي نبايد حذف شود , زيرا باعث غير واقعي شدن كار مي شود .تمام شرايط خود را مشخص كنيد . هر ايده اي سهم خودش را دارد . بررسي واقعيدر آخر كار , امكان پذير است . وقتي كه فهرست آرزوها و علايق خود را تنظيمكرديد , در نهايت يا با مقدار زيادي از آرزوهاي فردي خويش روبرو مي شويديا اينكه اين كار افكار شما را به سوي يك شغل سوق مي دهد .

10 مهارت شغلي مورد نياز

بنابرايناز روياهاي دست نيافتني و غير واقعي بپرهيزيد تا كار شما نتيجه بخش باشد .موفقيتهاي شغلي شما به مهارتها و دانش شما بستگي دارد . افرادي موفق بهاستخدام و يافتن شغل دلخواه خود مي شوند كه داراي مهارتهاي مورد نيازبازار كار امروزه باشند . مهارتهايي كه بايد در كسب آنها بكوشيد , بستگيبه علايق , تواناييها و استعداد شما و همچنين اهداف شغلي و منابع موجوددارد . اما با وجود نا مشخص بودن وضعيت اقتصادي پيش رو , دستيابي بهمهارتهايي كه براي پيشرفت و آينده شغلي شما مفيد خواهد بود , بسيار حياتياست . 10 مهارت شغلي كه هم اكنون در بازار كار بسيار مورد نياز است و طبقنظر وزارت كار آمريكا در فهرست كارفرمايان قرار دارد , عبارتند از :

1- مهارتهاي حل مشكل :

اكثركارها و وظايفي كه در زندگي خود با آن مواجه مي شويم , بسيار بغرنج وپيچيده هستند . افرادي كه مشكلات را بدرستي تشخيص مي دهند , راه حلهايمختلف را پيدا مي كنند و تصميمات موثري مي گيرند كه در زمينه هاي شغليمديريت بازرگاني , مشاوره مديريت , مديريت روابط عمومي , علوم پزشكي ومهندسي مورد نياز هستند .

2- مهارتهاي فني و حرفه اي :

امروزه, فناوري در تمام زمينه ها و رشته هاي علوم گسترش پيدا كرده است . نصب ,آزمايش و تعمير بيشتر تجهيزات الكتريكي , مكانيكي و الكترونيكي در حوزههاي مهندسي , ارتباطات , اتومبيل , حمل و نقل و هوا فضا مستلزم دانستنمهارتهاي فني و حرفه اي است .

3- مهارتهاي روابط عمومي :

شركتهاييبا مشكلات اجتناب ناپذيري مواجه مي شوند كه در ارتباط با رفتار متقابلاشخاصي با يكديگر است . اغلب اوقات , موفقيت يك شركت به اين موضوع بستگيدارد كه افراد آن شركت تا چه حد مي توانند با هم به صورت گروهي كار كنند .اين مسئوليت و وظيفه مديريت منابع انساني , مديريت پرسنل , مديريت گروه ومدير عامل است كه نيازهاي كاركنان خود را كاملاً بشناسيد و در صدد يافتنبهترين روشها براي تامين نيازهاي آنها در محدوده كاري و حيطه شغلي باشند .

4- مهارتهاي برنامه نويسي كامپيوتري و دانش كامپيوتر :

برنامهنويسي صحيح كامپيوتري به منظور برآورده كردن نيازهاي خاص يك شركت خاص ميتواند فرصتهاي استخدام و پيشرفته حرفه اي شما را افزايش دهد . بيشترزبانهاي برنامه نويسي كه امروزه مورد نياز هستند , عبارتند از : VisualBasic , C++ , Java , Unix , HTML , SQL Server .

5- مهارتهاي آموزشي :

درجامعه امروزي روزانه اطلاعات جديد بيشتري توليد و جمع آوري مي شود . درنتيجه , تقاضا براي استخدام افرادي كه داراي مهارتهاي آموزشي در زمينه هايآموزش , خدمات اجتماعي , مشاوره مديريت و تجارت باشند , بسيار بالاست .

6- مهارتهاي دانش رياضيات و علوم :

باپيشرفتهاي عمده اي كه در زمينه علوم , پزشكي و مهندسي حاصل شده است ,افرادي كه در رشته هاي مختلف علوم و رياضيات استعداد دارند , مورد نيازهستند .

7- مهارتهاي مديريت مالي :

امروزه برنامه ريزياقتصادي براي تضمين يك زندگي راحت پس از دوران بازنشستگي امري بسيار ضرورياست . كارگزاران سرمايه , برنامه ريزان مالي , حسابداران و حسابرس ها برايبرآوردن اين تقاضا همواره مورد نياز هستند .

8- مهارتهاي مديريت اطلاعات :

درقرن حاضر , اطلاعات پايه و اساس سيستمهاي اقتصادي محسوب مي شوند و اشخاصيكه دانش و مهارت مديريت اطلاعات دارند , براي اكثر مشاغل , مورد نيازهستند . تحليل گران سيستم , تكنولوژيستهاي اطلاعات , مديران بانك اطلاعاتيو مهندسان ارتباطات و مخابرات از جمله اشخاصي هستند كه مهارتهاي مديريتاطلاعات را دارند .

9- مهارت دانستن زبان خارجي :

امروزهكشورها به مواد و محصولات يكديگر احتياج متقابل دارند . به همين دليل ,توانايي صحبت و مكالمه به يك زبان خارجي فرصتهاي شغلي مناسبي را فراهم ميآورد .

10- مهارتهاي مديريت تجارت و بازرگاني :

هدايت ومديريت موفقيت آميز يك شركت , بسيار مورد تقاضا و حياتي است , در مركزتمامي اين مهارتها , توانايي مديريت افراد , سيستمها , منابع و سرمايه هايمالي , شناخت خريداران و چگونگي تبادل و تعبير اين نيازها به فرصتهايتجاري و بازرگاني قرار دارد .


منبع: روزنامه تفاهم