کسوف آسیا را فراگرفت/ طولانی ترین کسوف آینده 123 سال دیگر رخ میدهد


خبرگزاری مهر - گروه فناوریهای نوین:طولانی ترین خورشدگرفتگی قرن 21 ساعاتی قبل بخشهایی از آسیا به ویژه هند وچین را در شرایطی در برگرفت که میلیونها علاقه مند از اقصی نقاط دنیا برایدیدن این پدیده نجومی به این مناطق سفر کرده بودند.
به گزارشخبرگزاری مهر، در یک داستان تخیلی برپایه اسطوره های هندی آمده است کهکسوف زمانی رخ می دهد که اژدهای دیو سیرت سایه خود را بر خورشید افکند اماواقعیات علمی می گویند که کسوف زمانی اتفاق می افتد که ماه در مقابلخورشید قرار گیرد و سبب شود که سایه اش به روی زمین بیفتد.

در خورشید گرفتگی امروز (چهارشنبه 31 تیر) در بعضی از بخشهای آسیا طول خورشید گرفتگی کامل به 6 دقیقه 39 ثانیه نیز رسید.


تودههای انبوه ابر که هند را پوشانده بود زمانی که کسوف آغاز شد خورشید راتاریک کردند باوجود این، ابرها در چندین شهر هند دقایقی قبل ازخورشیدگرفتگی کامل کنار رفتند و کسوف از ساعت 6:24 به وقت محلی آغاز شد.

در بنگلادش کشور همسایه هند مردم در زمان شروع خورشیدگرفتگی در خیابانها ازدحام کردند تا شاهد این پدیده بزرگ نجومی باشند.


دراین خصوص یکی از شاهدان خورشیدگرفتگی اظهار داشت: "این یک لحظه نادر است.من هرگز فکر نمی کردم که بتوانم در زندگی ام چنین واقعه ای را ببینم. شگفتانگیز بود. ناگهان همه جا مثل شب تاریک شد."

یکی از بهترین منظرههایی که بهترین دید را برای رصد خورشید گرفتگی داشت و کانالهای تلویزیونینیز به طور مستقیم از آن منطقه کسوف را نشان می دادند ساحل رودخانه گنگبود.

براساس گزارش آسوشیتدپرس، هزاران هندی در ساحل این رودخانهگرد هم آمده بودند و خورشیدگرفتگی کامل در این منطقه سه دقیقه و 48 ثانیهبه طول انجامید.

اینخورشید گرفتگی علاوه بر چین، هند و بنگلادش در کشورهای نپال، میانمار وبوتان نیز مشاهده شد. در چین، کسوف از ساعت 8:22:20 به وقت محلی آغاز شد.

طولانیترین خورشیدگرفتگی پیش از کسوف چهارشنبه 31 تیر در 11 جولای 1991 رخ دادکه در آن پدیده گرفتگی کامل 6 دقیقه و 53 ثانیه به طول انجامید و طولانیترین خورشید گرفتگی آینده در 2132 اتفاق خواهد افتاد.

شائو شنیستاره شناس رصدخانه نجوم شانگهای در خصوص این کسوف اظهار داشت: "ما کمتراز 100 سال در انتظار فرصتی بودیم که بتوانیم یک خورشیدگرفتگی طولانی رارصد کنیم. این کسوف یک فرصت استثنائی بود."

تیمی متشکل از 10دانشمند از موسسه فیزیک نجوم هند در بنگلور و نیروی هوایی هند در آسماناین کشور به پرواز درآمدند و از خورشید گرفتگی فیلمبرداری کردند.

دانشمنداناظهار داشتند که دهکده "تارگنا" در هند واضح ترین دید را داشت و به همیندلیل هزاران دانشمند، دانشجو و شیفته طبیعت برای رصد آسمان در این دهکدهگرد هم آمدند.

این درحالی است که در بسیاری از مناطق ابر و بارش باران مانع رصد کسوف شد.رصد کسوف در شرقی ترین نقطه ایران/ 68 درصد گرفت خورشید در ایران


طولانیترین خورشید گرفتگی قرن بیست و یکم در ایران در منطقه کوهک با 68 درصدگرفتگی انجام شد که رصدگران کشورمان در این منطقه کسوف را رصد کردند.

علیابراهیمی عضو تیم رصدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کار رصدپدیده خورشید گرفتکی با همکاری گروه انجمن خیام زاهدان انجام شد، گفت: کاررصد از طولانی ترین کسوف سال جهانی نجوم و قرن بیست و یکم در شرقی تریننقطه ایران به نام "کوهک" در مرز ایران و پاکستان انجام شد.

وی بااشاره به وجود پدیده "اعوجاج" در افق افزود: پدیده اعواج نوعی اغتشاش جویاست که به دلیل جابجایی هوای سرد و گرم ایجاد می شود و در این منطقه کهروزهای گرمی را سپری می کند در بامداد با طلوع خورشید به دلیل جابجاییهوای سرد و گرم اعوجاج عظیمی درافق ایجاد می شود در نتیجه سطح خورشید موجیشکل دیده می شود که این امر کار رصد و روئت کسوف را دشوار می کند.

ابراهیمی ادامه داد: برای حل این مشکل تیمهای رصدی مختلف را در منطقه مستقر کردیم تا هر تیم در زمانهای مختلف کار رصد را انجام دهد.

اینمنجم آماتور زمان گرفت در ایران را 40 دقیقه ذکر کرد و اظهار داشت: درساعت 5:37:22 خورشید طلوع کرد و با طلوع آن در ایران در ساعت 5:42 کار رصدآغاز شد. در ایران شاهد خورشید گرفتگی جزئی بودیم که 40 دقیقه به طولانجامید (مدت زمان خورشید گرفتگی کامل 6 دقیقه و 39 ثانیه بود).

ابراهیمیمیزان گرفت را در ایران 68 درصد اعلام و خاطرنشان کرد: برای رصد طولانیترین کسوف قرن بیست و یکم منطقه کوهک انتخاب شد. این منطقه شرقی ترین نقطهایران است در نتیجه زودترین طلوع را دارد.