[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


هواپيمايآنتونوف 148 که در کارخانه هواپيماسازي وارونژ روسيه ساخته شده است، روزيکشنبه پس از پايان آزمايش هاي زميني به پرواز درآمد.
به گزارش خبرگزاري ريانووستي از مسکو، يکي از سفارش دهندگان اين هواپيما ايران است.
"ويتالي زوبارف" مديرکل اين شرکت سازنده هواپيما گفت:
"روزيکشنبه هواپيما از فرودگاه برخاست و41 دقيقه در آسمان وارونژ بود".هواپيما با موفقيت فرود آمد و اکنون پروازهاي آزمايشي آن-148 آغاز مي شود.اين هواپيما بايد 21 پرواز انجام دهد.

توليد انبوه هواپيماي آن-148 براي اولين بار به سفارش "ايلوشين فينانس کو" صورت مي گيرد.
سفارش دهنده هاي اصلي اين هواپيما، علاوه بر شرکتهاي روسي، شرکت هاي کوبا، ونزوئلا و ايران مي باشند.

هواپيمايآن-148 هواپيماي ويژه مسيرهاي کوتاه مي باشد که توان انتقال 70-90 مسافررا دارد. حداکثر ارتفاع پرواز آن 5 هزار کيلومتر و سرعت آن 820-870کيلومتر بر ساعت است.


واحد مرکزي خبر
آما[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
.