بنام خدا

لیلا وزیری

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
بااينکه شناگران تيم ايران نتوانستند در مسابقات شناي قهرماني جهان نتايجخوبي کسب کنند و طبق معمول کارنامه ضعيفي از خود بر جا گذاشتند اما يکايراني در اين رقابت ها شگفتي ساز شد و تا چند روز خبر اول اين مسابقات رابه خود اختصاص داده بود. ليلا وزيريشناگر ايراني تيم شناي زنان امريکا در ملبورن خوش درخشيد و در اولين حضورخود در صحنه بين المللي موفق شد عنوان قهرماني جهان را کسب کند.

وزيريکه در مرحله نيمه نهايي شناي پنجاه متر کرال پشت موفق شده بود رکورد جهانرا به ميزان 03/0 ثانيه کاهش دهد و زمان 16/28 ثانيه را به جا بگذارد درفينال اين رشته هم رکورد خود را تکرار کرد و اولين مدال طلاي جهاني را دراولين حضور بين المللي خود به گردن آويخت. رکورد قبلي اين رشته 19/28ثانيه بود که يانين پيچ آلماني در سال 2005 بر جا گذاشته بود. پس از ليلا وزيري،آلياکساندرا هراسيمينا از بلاروس با زمان 46/28 ثانيه و تايليا زيمراستراليايي با ثبت زمان 50/28 ثانيه رده هاي دوم و سوم را کسب کردند. ليلاوزيري قبل از اينکه رقابت هاي ملبورن آغاز شود به عنوان يک متخصص شناي صدمتر کرال پشت شناخته مي شد اما اين شناگر بيست ويک ساله نتوانست در اينرشته موفقيتي کسب کند. او در مرحله نيمه نهايي صد متر کرال پشت نتوانستعنواني بهتر از دهم کسب کند تا تمام توان خود را براي پنجاه متر کرال پشتبگذارد؛ «از اينکه نتوانستم بهفينال صد متر کرال پشت راه پيدا کنم کمي ناراحتم. قبل از آغاز مسابقاتاميد زيادي به درخشش در اين قسمت داشتم اما با يک اشتباه همه چيز خراب شد.با اين حال پس از آن شکست تمام توجهم را به پنجاه متر کرال پشت معطوف کردمو موفق شدم ناکامي در صد متر را با رکوردشکني و قهرماني به بهترين شکلجبران کنم.»
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
ليلا وزيري ششم ژوئن 1985 از پدري ايراني و مادري آلماني متولد شده است؛[1] «مادرمليز وزيري يک آلماني است و منصور وزيري پدرم يک ايراني مهاجر است. ترکيبجالبي است. پدرم در ايران متولد شده و در آن کشور بزرگ شده است. من هم حسمي کنم وابستگي هاي زيادي به ريشه هاي ايراني خودم دارم. من خودم را يکايراني - امريکايي نسل دوم مي دانم. پدرم تلاش زيادي کرد تا مرا با فرهنگايراني آشنا کند و من هم علاقه زيادي به اين فرهنگ دارم. خوشبختانه پدرماصلاً فردي سنتي و محافظه کار نيست و اين نکته به من کمک کرده است تا راحتتر بتوانم با دوفرهنگي بودن پدر و مادر و نيز فرهنگ متفاوت امريکا کناربيايم و خودم را با آن تطبيق دهم.» ليلا وزيري در دانشگاه اينديانادر رشته فرهنگ و ارتباطات تحصيل کرده و اطلاعات زيادي هم در مورد تجارت وبازرگاني دارد. او در همين دانشگاه به سطح حرفه يي شنا رسيد. وزيري امسالدر مسابقات داخلي امريکا موفق شد در رشته صد متر کرال پشت مدال برنز راکسب کند. مايکل لوبرگ مربي ليلا در مورد شناگر بيست و يک ساله خود ميگويد؛ «ليلا اعتماد به نفس بسياربالايي دارد و همين اعتماد به نفس و آرامش دروني باعث شده به راحتي بتواندخود را به بالاترين سطح برساند. طي سال هايي که با او تمرين کرده اممشکلات بسيار زيادي برايش ايجاد شده اما او با اراده يي بالا بر تمام آنهاغلبه کرده و امروز او را بر سکوي قهرماني جهان مي بينم. اين نکته رافراموش نکنيد که ليلا در ملبورن اولين حضور در شناي بين المللي را تجربهمي کرد. از زماني که ليلا هفت ساله بود او را زير نظر داشتم و اطمينانداشتم که اين دختر با استعداد و پشتکاري که دارد خواهد توانست روزي قهرمانجهان شود.»

ليلا وزيري در سال 2004 موفق شد با درخشش درشناي صد متر و دويست متر کرال پشت نام خود را به عنوان يکي از ده شناگربرتر سال امريکا بر سر زبان ها بيندازد. او در همين سال از سوي مجلهCollege Swimming که هر هفته برترين شناگران امريکا را انتخاب مي کند بهعنوان يکي از ده شناگر برتر برگزيده شد. وزيري در فصل 2005 - 2004 موفق شدسي و يک عنوان قهرماني کسب کند که از اين نظر در ميان دانشجويان امريکايييک رکورد به شمار مي آيد و به اين ترتيب نام خود را در کتاب رکوردها ثبتکرد. وزيري در اين فصل باز هم به عنوان يکي از ده شناگر برتر سال امريکابرگزيده شد. فصل بعدي يعني در فصل 2006 - 2005 هم درخشش او ادامه داشت وموفق شد بيست و دو عنوان قهرماني کسب کند. وزيري در اين فصل سيزده بار همبه عنوان يکي از سه شناگر برتر روي سکو رفت. او تا يکي دو سال گذشته دررشته هاي مختلف شناي آزاد هم به رقابت مي پرداخت و تعدادي از قهرماني هايشرا هم در اين رشته کسب کرد اما در نهايت تصميم گرفت کرال پشت را به عنوانرشته تخصصي خود انتخاب کند و در مسابقات قهرماني جهان در ملبورن هم درهمين رشته شرکت کرد. وزيري در سال 2006 در Pan Pacs موفق شد رکورد شناي صدمتر کرال پشت امريکا را بشکند تا نام خود را بيش از گذشته مطرح کند وبتواند به عنوان يکي از اعضاي تيم ملي شناي زنان امريکا راهي مسابقاتجهاني ملبورن شود.

از:وبلاگ تخصصی شنا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
یادداشت
[1]- ترکیبنژاد ایرانی با نژاد آلمانی ،نژادی با توان فوق العاده ایجاد می کند،وفرزندانی که حاصل این گونه نژاد هستند،بسیار موفق از آب درمی آیند.(بهویژه در ورزش).مرداویز.م