به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه 50 قسمتی به سفارش گروه فیلم و سریالشبکه سه تهیه شده و اولین تجربه جوان در عرصه طنز شبانه است. حمید لولایی،حسن معجونی، نصرالله رادش، شقایق دهقان و سحر دولتشاهی بازیگران، پیمانقاسمخانی سرپرست نویسندگان و محراب قاسمخانی، سروش صحت، علیرضا ناظر فصیحیو فرخ نعمتی نویسندگان هستند.

درخلاصه داستان "مسافران" آمده است: در سیاره کوچک آبیرنگی در گوشه پرتکهکشان مدتی است موضوعی فکر اعضای کنفدراسیون راه شیری را به خود مشغولکرده و آن اینکه ساکنان زمین مشغول تخریب محیط زیست هستند. چهار مامورمتبحر کنفدراسیون به زمین میآیند تا در این باره تحقیق کنند. آنها درقالب خانواده در خانه یک کلهپز در تهران فرود میآیند.
سایر عوامل اینمجموعه عبارتند از رضا نمازی مدیر تصویربرداری، علیرضا نوروزیان صدابردار،حمید مهیندوست مدیر تولید، امین صدرایی طراح صحنه و لباس و رضا فرسادمسئول جلوههای ویژه رایانهای.