برايداشتن خوابي منظم و رها شدن از بيخوابي، بايد سعي كنيد برنامه منظمي برايخواب خود داشته باشيد، يعني در ساعت معيني از شب بخوابيد و صبح در ساعتمشخصي بيدار شويد و تنها زماني به رختخواب برويد كه واقعا خوابتان ميآيد.

* از اتاق خواب فقط براي خوابيدن استفاده كنيد نه براي مطالعه، تماشاي تلويزيون، غذا خوردن يا انجام كارهاي ديگر.

*اگر پس از 15 تا 20 دقيقه در رختخواب، به خواب نرفتيد، بيش از آن تلاشنكنيد، چون بيفايده است. بلكه از رختخواب بيرون بياييد، به اتاق ديگريبرويد، در نوري ملايم مطالعه كنيد، از تماشاي تلويزيون پرهيز نماييد وهرگاه احساس خوابآلودگي كرديد، به رختخواب خود بازگرديد.

* تاجايي كه ميتوانيد ساعات خواب روزانه خود را كاهش دهيد تا شبها راحتتربخوابيد و در صورت نياز به خواب روزانه، يك چرت 30 دقيقهاي، اختلالي درخواب شبانه وارد نميكند.

* كافئين و نيكوتين جزو آن دسته ازمحركهايي هستند كه خواب افراد را دچار اختلال ميكنند، پس هرگز پيش ازخواب، سيگار نكشيد و چاي يا قهوه ننوشيد.

* هرگز بلافاصله پس از صرف غذا به رختخواب نرويد و حتما فاصله زماني را ميان آنها قرار دهيد.

* دقت كنيد كه غذاي سبكي را قبل از خواب بخوريد و از خوردن غذاهاي سنگين و چرب خودداري كنيد.

* گوش دادن به يك موسيقي ملايم، پيادهروي شبانه و نيز حمام آب گرم ميتواند جسم را براي داشتن خوابي آرام آماده كند.

* 3 تا 4 ساعت پيش از خواب، از انجام ورزش سنگين پرهيز كنيد، ولي انجام ورزش منظم عصرانه ميتواند به خواب عميق شبانه كمك كند.

* در نهايت اگر براي به خواب رفتن بيش از حد تلاش كنيد، دچار اضطراب خواهيد شد و خواب شما دچار اختلال ميشود.
بهترين راه درمان بيخوابي سالمندان

بهترينكاري كه سالمندان ميتوانند براي درمان بيخوابي خود انجام دهند، اين استكه در رختخواب دراز بكشند و چشمهايشان را ببندند. در اين حالت، تصاوير وموقعيت هايي را در ذهن خود تجسم كنند كه از بودن در آنها لذت ميبرند وتمام توجه خود را به آن تصوير جلب كنند. اين تجسم، به راحتي ميتواند فردسالمند را به خوابي آرام فرو ببرد.

با رعايت تمام نكات گفته شده مطمئن باشيد ديگر بيخوابي را تجربه نخواهيد كرد.

پس به جاي شكايتهاي پيدرپي از بيخوابيهاي شبانه، سعي كنيد به بهترين شكل ممكن، آن را كنترل كنيد تا به مرور از بين برود.


منبع : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]