هواپيماي عمود پرواز دوزيست بيسرنشين ساخته شد
خبرگزاري فارس: مخترعان ايراني موفق به طراحي و ساخت هواپيماي عمود پرواز دوزيست بيسرنشين شدند.
[JUSTIFY] [/JUSTIFY][JUSTIFY]سجادافضلي مير مجري اين طرح در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي فارس گفت:هواپيماهاي عمود پرواز نياز به باند ندارند و همانند هليپكوپتر به راحتيميتواند پرواز كند و فرود آيد.

وي ادامه داد: اين هواپيماي بدون سرنشين از راه دور كنترل ميشود و دوزيست است يعني هم ميتواند در خشكي و هم در آب فرود آيد.

اين مبتكر ايراني گفت: هم اكنون 80 درصد اين پروژه تحقيقاتي پيشرفت داشته و در ابعاد آزمايشگاهي ساخته شده است.

وي افزود: اين هواپيما حتي ميتواند از روي دست هم پرتاب شود و در مأموريتهاي تجسس، نظامي و نقشهبرداري كاربرد دارد. [/JUSTIFY]
[JUSTIFY][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/JUSTIFY]