انجمن علمی هوافضا- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سعید شادروانان [email:2azcbm77]s_shadravanan@yahoo.com[/email:2azcbm77]
عضو گروه تحقیقاتی پیشرانش- انجمن علمی هوافضا

گروهتحقیقاتی پیشرانش انجمن علمی هوافضا در تیر ماه سال 1383 به عنوان یک تیمطراحی مهندسی با هدف توسعه دانش فنی در زمینه فناوری موتور و پیشرانش،فعالیت خود را با برخورداری از دانش، تجربه و انگیزه متخصصان، اساتید ودانشجویان این رشته آغاز نمود.
از پروژه ها و محورهای فعالیت این گروه می توان به موارد ذیل اشاره نمود :


• طراحی، ساخت و راه اندازی نمونه آزمایشگاهی موتور توربوجت
جهتدست یافتن به فناوری موتور و پیشرانش که مهمترین قسمت هر طرح هوافضایی راتشکیل می دهد و به منظور تأمین حداقل تجهیزات آزمایشگاه پیشرانش رشتههوافضا در واحد علوم و تحقیقات، در نخستین گام، گروه تحقیقاتی پیشرانشانجمن علمی هوافضا، با برخورداری از دانش و تجربه متخصصان این رشته وحمایت مسئولین انجمن، تصمیم به طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی از موتورهایتوربوجت گرفته است. پروپزال این طرح شهریور ماه 1383 به معاونت پژوهشیارائه و در حال حاضر با دریافت ردیف بودجه، پس از اتمام مراحل طراحی، واردمرحله تجهیز وسایل، خرید قطعات و نصب و راه اندازی شده است. در طرح پژوهشیحاضر سعی شده تا با استفاده از توربین هوا و دود توربوشارژر موتورهای دیزلکه در انواع مختلف در بازار داخلی وجود دارد و هزینه خرید آن به مراتبکمتر از ساخت و خرید توربین و یا کمپرسور هواپیما می باشد، یک دستگاهموتور توربوجت آزمایشگاهی، طراحی و ساخته شود.


دراین طرح از فن هوای توربوشارژر به عنوان کمپرسور و از پره دود به عنوانتوربین موتور توربوجت استفاده می شود. با طراحی و ساخت محفظه احتراق مناسبو سیستم سوخت رسانی، روغنکاری و خنک کاری لازم، می توان این نمونه آزمایشیموتور توربوجت را در آزمایشگاه ترمودینامیک و انتقال حرارت و با توجه بهپذیرش دانشجو در گرایشهای مختلف رشته هوافضا، در آزمایشگاه پیشرانش واحتراق مورد استفاده قرار داد. در صورتی که این طرح پارامترهای مورد نظررا برآورده کند، می توان آنرا با بهینه سازی و انجام آزمایشات و بدستآوردن کارایی مناسب، به عنوان موتور پیشران در هواپیماهای RPV و درکاربردهای مهندسی که در آنها در فضای کم به کار شفت نیاز است، به عنوانتوربین گاز استفاده کرد. با توجه به تحقیقات به عمل آمده، تا کنون دردانشگاه های داخل کشور طرح تحقیقاتی مشابهی در زمینه ساخت موتورهایآزمایشگاهی توربین گاز و توربوجت صورت نپذیرفته و تنها در مقالات یا پایاننامه ها اشاره ای به روند طراحی آنها شده است. البته ساخت اینگونه موتورهادر گرو داشتن دانش، تکنولوژی و امکانات و آزمایشگاه های پیشرفته ای است کهتنها در اختیار تعداد بسیار محدودی از کشورها می باشد.


• شبیه سازی عددی و تجربی میکرو لوله حرارتی
کنترلگرمایی اجزای یک سیستم الکترونیکی و نگه داشتن دمای آنها در حد معمول وقابل تحمل، یکی از مهمترین عوامل بقا و عدم افت کارآیی این سیستم ها میباشد. از این رو به دلیل حساسیت این دستگاه ها، بکارگیری مبدلهای حرارتیدرآنها ضروری بوده و دانشمندان همواره در صدد طراحی و ساخت مبدل هایی باابعاد کوچک، کارآیی مناسب، وزن کم، ضریب هدایت حرارتی بالا و هزینه ساخت ونگهداری مناسب می باشند. لذا امروزه شاهد گسترش کاربرد لوله های حرارتی درابعاد کوچکتر (میکرو لوله های حرارتی) در صنایع الکترونیک و هوافضا بوده ونیاز به فراگیری دانش طراحی و ساخت این مبدل ها در دنیای صنعتی امروز برایهر جامعه ای ضروری به نظر می رسد.


در این طرح پژوهشی، گروه تحقیقاتی پیشرانش تصمیم بر طراحی، تحلیل و ساخت نمونه ای از میکرو لوله حرارتی را دارد.


• انجام مطالعات امکان سنجی جهت طراحی و ساخت هواپیمای هدف با موتور پالس جت
امروزهبسیاری از اصول اولیه عملکرد موتور پالس جت مشخص شده، اما کماکان تحقیقاتو تستهای تجربی مهندسان برای درک دقیق جزئیات ادامه دارد. این موتور ازخاصیت احتراق نوبتی استفاده کرده و بر خلاف موتور رم جت در حالت سکون هممی توان آن را روشن کرد.


پالسجت به شکل یک لوله آیرودینامیکی مخصوصی است شبیه موتورهای رم جت با اینتفاوت که چون فشار تولیدی داخلی آن خیلی زیاد است از ساختمان مستحکمیبرخوردار می باشد. در دهانه ورودی آن دریچه هایی وجود دارد که توسطفنرهایی باز نگه داشته می شوند. موقعی که این دریچه ها باز است مقداری هوابه داخل موتور کشیده می شود. با اضافه کردن سوخت به آن و محترق کردن مخلوطتوسط شمع، فشار گازهای تولید شده در محفظه احتراق بالا رفته و این عمل سبببسته شدن دریچه ها می گردد و گازها به ناچار از طریق مجرای عقب موتور بهخارج فرستاده شده و عکس العمل این کار نیروی پیشران تولید می کند.


• انجام مطالعات امکان سنجی جهت طراحی و ساخت موتور مینی توربوجت در ایران
موتورهایجت به عنوان مهمترین محرکه های مدرن امروز در بسیاری از بخشهای صنعتی وپروازی و نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گرفتهو مجهز شدن به دانش طراحی و اطلاعات ساخت اینگونه موتورها برای مهندسینهوافضا و مکانیک بیشک امکان خودکفایی در اینگونه ماشینها را فراهم مینماید.


باتوجه به نیاز مبرم کشور ما، ایران، به استفاده از موتور در صنایع مختلف،لازم است افراد با استعداد و علاقمند این مملکت اقدام به طراحی وساختقطعات موتور نموده و به دنبال آن موفق به ساخت یک موتور کامل گردند. میتوان با افزودن دانش فنی افراد علاقمند و آشنا نمودن آنها به قطعات و طرزکار موتورهای جت، راه گشای این مشتاقان در جهت رسیدن به خودکفایی واقعیصنعتی شد. در این راستا هم اکنون این پروژه از جمله مهمترین اهداف بلندمدت گروه تحقیقاتی پیشرانش می باشد.


دیگر فعالیت های انجمن علمی هوافضا :
• برگزاری بازدیدهای علمی، کلاس های آموزشی و جذب همکاری متخصصین
• ارائه مشاوره در تهیه و تدوین پایان نامه و پروژه های کلاسی
• ارائه مقالات علمی و ارسال به مجله های معتبر داخلی
• برگزاری دوره های آموزشی ساخت هواپیمای مدل و برگزاری مسابقات پرواز هواپیما
• برگزاری نمایشگاه از دستاوردهای اعضای انجمن علمی هوافضا
• برگزاری دوره های آموزشی نرم افزارهای تخصصی (CATIA و FLUENT و ...)
• تحقیق در زمینه ریزپرنده ها (طراحی و ساخت اولین ریزپرنده در ایران یکی از طرح های پژوهشی مصوب انجمن علمی هوافضا می باشد)
• فعالیت های گروه نجوم (برگزاری کلاسهای آموزشی، رصد، سمینارهای تخصصی و ...)
آدرسدفتر انجمن علمی هوافضا : انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی، به سمت حصارک،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ساختمان علوم انسانی 1، طبقهچهارم جنوبی، دفتر انجمن علمی هوافضا- تلفن : 44809801 الی 4 داخلی 361
E-mail : [email:2azcbm77]Anjoman_Havafaza@yahoo.com[/email:2azcbm77]