یک بلاگر روس چیزی شبیه به محل سقوط در جنگل های نزدیک سن پترز بورگ را مشاهده کرده و سپس تصمیم گرفت تا خود شخصا به محل برود و با چشمان خود محل را مشاهده نماید. پس از سفری طولانی در میان درختان او یک هواپیمای AN-8 را که در وسط جنگل فرود آمده است را مشاهده کرد. علت این مساله مشخص نیست.برگرفته از سایت English Russia