نگاهي به موضوع آزادي


بنیادمهرگان سندیگو در روزهای بیست و نهم آگوست تا اول سپتامبر ۲۰۰۳ سمیناریتحت عنوان آزادی در هتل شرایتون سندیگو برگزار نمود. در این سمینار موضوعآزادی از زوایای مختلف مطرح گردید و استادان ارجمندی در چهارچوب کار وتخصص خود سخن گفتند. مجموعه این سخنرانیها و یک میزگرد هماکنون به صورتفایل صوتی در اختیار شماست.


پسورد : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

فرمت Mp3 با کیفیت 24kbps


1. نگاهی به موضوع آزادی (دکتر فرهنگ هلاکوئی)
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


2. تاریخ آزادی (مهندس بهرام مشیری)
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


3. چرا توقف کنم ؟ چرا ؟ زن و آزادی تحرک (دکتر فرزانه میلانی)
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


4. آزادی از دیدگاه اقتصاد (دکتر علیرضا اکبری)
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


5. آزادی در عصر جدید (دکتر عباس میلانی)
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


6. آزادی تخیل (دکتر مهستی افشار)
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


7. آرمان آزادی در ادبیات فارسی (دکتر احمد کریمی حکاک)
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


8. آزادی از دیدگاه روانی و اجتماعی، قسمت اول (دکتر فرهنگ هلاکوئی)
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


9. آزادی از دیدگاه روانی و اجتماعی، قسمت دوم (دکتر فرهنگ هلاکوئی)
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]10. میزگرد با شرکت سخنرانان، قسمت اول

11. میزگرد با شرکت سخنرانان، قسمت دوم