دانلود كتاب:الماس های آگاهی(اوشو)
شعور آب

راجنیشچاندرا موهان جین (۱۱ دسامبر ۱۹۳۱ - ۱۹ ژانویه ۱۹۹۰) که در دهه ۶۰ به نامآچاریا راجنیش و در دهه ۷۰ و ۸۰ بهاگوان شری راجنیش نامیده میشد و درسال ۱۹۸۹ نام اوشو را برای خود برگزید، یک عارف ، گورو و فیلسوف هندی بود.

معنایاوشو : امروز با نام اوشو (Osho) در جهان شناخته شدهاست. بنا به گفتهٔراجنیش او این نام را از واژهٔ اشنیک (Oceanic) به معنای (پیوسته به آبدریا و یکی شده با آن) برگرفته که برای نخستین بار در آثار ویلیام جیمز(William james) بکار رفتهاست.

از آنجا که واژهٔ اشنیک (دریاگون)تنها به توصیف و تجربه میپردازد و شمامل شخص تجربه کننده نمیشود، راجنیشواژهٔ (اوشو) را برای خود برگزید.

او بعدها پی برد که این واژه ازقدیم در میان ساکنان خاور دور رواج داشته و به معنای (شخص مقدسی که آسمانبر او گل میافشاند) بکار رفتهاست.

یکی از عقاید او :« اگر واقعامیخواهی بدانی کیستی، باید از خود تهی شوی همانند دو آیینه که یکدیگر رابه تصویر میکشند تنها هیچ نمایش میابد و بی نهایت هیچ! دو آیینه یکدیگررا نمایش میدهند. اگر نظری داری، نظرت را در من خواهی یافت .»

کتاب الماس های آگاهی ، مجموعه ای از سخنان این عارف بزرگ است . شما می توانید این کتاب را به صورت مستقیم و رایگان دانلود نمایید .

* توضیحات و دانلود در ادامه ی مطلب

نام کتاب :الماس های آگاهی (Diamonds of conciousness)

نویسنده : اوشو (اشو) - (Osho)

ترجمه : محسن خاتمی

زبان : فارسی

تعداد صفحات : ۷۸

فرمت کتاب الکترونیک : pdf.*


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

منبع : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]