چگونه الویت حسی را در افراد تشخیص دهیم ؟ویژیگی افراد دیداری

1- سرو بدنی راست 2- چشم ها کمی متوجه بالا

3- تنفس سطحی ولی از ناحیه بالای ریه ها 4- سرعت در کلام

5- سرعت در پردازش افکار 6- جلوی صندلی می نشینند .

7- منظم و مرتب هستند

8- چون به کمک تصاویر موضوعات را به یاد می آورند بنابر این اصوات مزاحم ، حواس آنها را پرت نمی کنند

9- استفاده از جملات بصری مثل من می بینم که خوب غذا می خوری

10- به ظاهر چیزها اهمیت می دهند.ویژگی افراد شنیداری

1- چشم ها به طرفین متمایل است

2- تنفس از فاصله وسط سینه

3- صدا زود حواس آنها را پرت می کند

4- با آب و تاب حرف می زنند ولی صدایشان ضرب آهنگ دار نت دار است

5- حرفهای دیگران را به راحتی تکرار می کنند

6- از طریق تکرار حرف یا شنیدن مطلب می آموزند و از شنیدن حرفها لذت می برند

7- موسیقی یا حرف زدن با تلقین را دوست دارند

8- مطالب را مسلسل وار و گام بگام به خاطر می سپارند

9- علاقمند به شنیدن باز خورد حرف های خود از جانب دیگران

10- استفاده از جملات شنیداری مثل « من شنیدم دیروز برای تو ...»ویژیگی افراد شنیداری - منطقی

1- چشم ها متوجه پائین و چپ 2- علاقمندی زیاد به گفتگوی درون و خلوت با خود

3- علاقمند به بهره گیری از جملات پیچیده 4-استفاده از وتژه های انتزاعی و علاقمند به تفکر انتزاعی

5- علاقمند به چیز های پر معنی و امور منطقی 6- سایرسیستمهای تجسمی و کنش های ذهنی را نیز از خود بروز می دهند

7- پرداختن به جزئیات یک موضوع

منبع : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]