آئین دوست یابی و نفوذ

1- درک متقابل 2- سازگار شدن و همدلی

3- تیز هوشی ( شایستگی ناهشیار ) 4- ایجاد عادت مفید جدید

5- انعطاف پذیری 6- احترام

7- همراهی و تقلید :

الف – از آنچه شخص دوست دارد و می اندیشد صحبت کنید .

ب- با رفتار ظاهری فرد هماهنگ شوید .

پ – باورها و اعتقاد فرد را مورد توجه قرار دهید.NLP اعتقاد دارد ما از چهار طریق یا سیستم تصویری عمده ، اطلاعات را دریافت و رمز پردازی می کنیم .

1- دیداری ( بصری) 2- شنیداری (صوتی ) 3- حسی ( لمس ، احساسی و جنبشی ) 4 – شنیداری – منطقی ( گفتگوی درون ).منبع : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]