فراخوان مسابقه


اینمسابقه توسط انجمن علمی دانشکدهی مهندسی هسته ای و فیزیک دانشگاه صنعتیامیرکبیر (پلیتکنیک تهران) و با همکاری انجمن فیزیک ایران (شاخهدانشجویی) در سطح ملّی برگزار میگردد.


مقدمه


در دنیای امروز بازی هیجان انگیزی به راه افتاده که تمام انسانها به ان دعوت شده اند، کشف جهان.
مسئلهاین است که هر فرد بتواند دید جستوجوگر و خلاق خود را پرورش داده و بامشاهدهی هر پدیده به خاص بودن آن پی برده و به دنبال توضیح و توجیه علمیآن باشد.
در این راستا بر آن شدیم تا با پیوند علم و هنر و تأکید برنقش مکمل این دو در ایجاد بینش آدمی از جهان اطرافش رقابتی تحت عنوان«مسابقهی عکاسی فیزیکی» برگزار کنیم. عکسهایی که دراین مسابقه شرکت دادهمیشوند باید بتوانند قوانین فیزیکی حاکم بر دنیای پیرامونمان را نمایشدهند. محدودیتی برای انتخاب سوژهها وجود ندارد و عکاسی میتواند ازپدیدههای کاملاً طبیعی، پدیدههایی که انسان و ساختههای دست او در ایجادآنها دخالت دارد و یا پدیدههای طرح ریزی شده توسط عکاس انجام گیرد.اعضای هیئت داوران


دکتر بهروز مراغهچی
(عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هستهای و فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
دکتر حامد سید علایی
(عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی و IPM ، عکاس آماتور)
کامران شریفی
(کارشناس ارشد عکاسی و گرافیک، مدرس دانشگاه سوره)

زمان بندی


آخرین مهلت ارسال آثار : ۳۱ مردادماه ۱۳۸۸

برگزاری نمایشگاه از آثار برگزیده، اعلام نتایج داوری و اهدای جوایز : هفتهی دوم مهرماه ۱۳۸۸آیین نامه

۱. هر شرکت کننده میتواند حداکثر ۵ عکس را به دبیرخانه مسابقه ارسال نماید.
۲.عکسهای دیجیتال باید تنها با کیفیت ۳۰۰ dpi و فرمت tif یا jpeg بر روی CDارسال و فایل مربوط به عکسها با شمارههای ۱ تا ۵ و نام عکاس ذخیره شود.
۳. عکسهای آنالوگ در اندازهی ۱۸×۱۳ - بدون قاب و پاسپارتو - ارسال و نام عکاس و شمارهی عکس پشت هر عکس نوشته شود.
۴. عکسها نباید دستکاری و مونتاژ شده باشند در حالی که تنظیمات مربوط به رنگ، نور، شفافیّت و ... بلامانع است.
۵.به ازای هر عکس یک فایل word شامل عنوان عکس، توضیح و توجیه علمی پدیدهیبه تصویر کشیده شده و یا شرایط خاص مربوط به نحوهی عکسبرداری با حجمحداکثر ۲۰۰ کلمه بر روی CD ارسال شود که با شمارهی عکس مربوطه نامگذاریشده. (ارسال این فایل اجباری نیست ولی مسلماً بخش قابل توجهی از امتیاز هرعکس به این فایل اختصاص دارد.)
۶. هر شرکت کننده موظف به ارسال یکفایل word شامل این اطلاعات میباشد: ۱.نام و نام خانوادگی ۲.نشانی پستالکترونیکی ۳.شماره تلفن ۴.آدرس پستی ۵.رشته و میزان تحصیلات.
۷. عکسهای شرکت کننده در مسابقه بازگردانده نخواهند شد.
۸.ارسال عکس توسط شرکت کنندگان به منزله اعلام مالکیت عکس است. در صورتاثبات عدم صحت این موضوع، شرکت کننده مورد نظر از مسابقه حذف و به مراجعقضایی معرفی خواهد شد.
۹. به آثاری که پس از تاریخ مقرر به دبیر خانه ارسال شوند یا هر یک از شرایط فوق را دارا نباشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۱۰.برگزار کننده حق استفاده از عکسهای پذیرفته شده را همراه با ذکر نام عکاسدر انتشارات و وبگاههای مربوط به مسابقه برای خود محفوظ میدارد.


نشانی دبیرخانه مسابقه

تهران، خیابان حافظ، روبروی سمیه، گروه فیزیک، دفتر انجمن علمی. صندوق پستی ۱۵۸۷۵-۴۴۱۳
تلفن: ۰۲۱ - ۶۴۵۴۲۵۹۰
پست الکترونیکی: [email:1amrb2sz]ph_association@aut.ac.ir[/email:1amrb2sz]

اخبار و اطلاعات مربوط به مسابقه علاوه بر سایت انجمن فیزیک ایران [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] در سایت انجمن علمی [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] قابل دسترسی میباشد.