افشاگری سپاه درباره فعالیت های یک شبکه براندازی نرم با نام "دارکوب "

سرویسدفاع مقدس و انقلاب اسلامی : شبکه دارکوب که در جهت براندازی و جنگ نرمعلیه نظام جمهوری اسلامی ساماندهی شده است به زودی توسط سپاه پاسدارانمعرفی خواهد شد.

بهگزارش مرکز جرایم سازمان یافته سایبری سپاه پاسداران، این نیرو در نظردارد برای تنویر افکار عمومی پس از شبکه های مظلین1 تا 5، شبکه دیگری بنامدارکوب که قصد براندازی نظام جهموری اسلامی را از طریق نرم داشته به زودیمعرفی کند.
گفتنی است برایاولین بار مرکز جرایم سازمان یافته سایبری سپاه پاسداران در 28 اسفندماهسال گذشته با دستگیری و معرفی گردانندگان بزرگترین شبکه اینترنتی مستهجنایرانی در جهان، خود را به جهانیان شناخت.
همچنینتاکنون این مرکز توانسته چندین شبکه براندازی را منحل کرده و جهت آشناییافکار عمومی پروژه های براندازانه کشورهای دشمن را نیز معرفی کند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]