متخصصان یک شرکت داخلی از انجام کامل مراحل مختلف طراحی وساخت تراشه پردازنده رایانه یی 32 بیتی برای نخستین بار در کشور خبر دادند.
بهگزارش بخش خبر شبکه فن آوری اطلاعات ایران ، از ایسنا، آرش رادمندازمجریان پروژه ساخت این پردازنده (پرسسور) اظهار داشت: این پردازندهباحمایت های مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و توسط کارشناسان و مهندسینشرکتنیمه رسانا پارسه، به طور کامل در داخل کشور طراحی و ساخته شده است .
اینپردازنده که «آریستو» (aristo) نام دارد، برای انطباق با استانداردهایبینالمللی و قابلیت عرضه و رقابت با سایر پردازنده های موجود در بازار،برمبنای یک معماری آزاد (sparc) طراحی و ساخته شده است، با فرکانس 150مگاهرتز کار می کند و می تواند در پروژه های مخابراتی، خودروسازی،اتوماسیونصنعتی، سیستم های رباتیک و هوش مصنوعی، شبکه های رایانه یی وانتقالاطلاعات و . . . کاربرد وسیعی داشته است .
وی تصریح کرد: تاکنوناستفاده از پردازنده های موجود ( از قبیل پردازندههای خانواده mips,arm و. . . ) در پروژه های داخلی به دلیل نبود رابطهتجاری مناسب بین ایران وکشورهای تولید کننده این محصولات، میسر نبود، کهبا وجود یک پردازندهاستاندارد که در داخل کشور طراحی شده، این مشکل بهطور کامل برطرف شده است. در حال حاضر، این امکان وجود دارد که جزئیاتطراحی این پردازنده (در حدip core) به همراه مستندات کامل آن در اختیارمتخصصان داخلی و خارجی قرارگیرد تا بتوانند از آن در طراحی پروژه هایبزرگ که نیازمند پیاده سازیسیستم های embedded هستند، استفاده کنند .
رادمند در ادامه گفت: بههمراه این پردازنده مجموعه کاملی از نرم افزارهاو سخت افزارها ارائه شدهاست . کامپایلر gcc که یک کامپایلر شناخته شدهزبان c است به صورت خاص برایاین پردازنده بهینه سازی شده است . ضمن آن کهیک محیط نرم افزاری فوقالعاده قدرتمند برای اشکال زدایی برنامه ها آمادهشده است .
وی در عینحال خاطرنشان کرد: این پردازنده به سیستم عامل همزمان قدرتمندecos مجهزاست که می تواند بسته به نیاز مصرف کننده تا مقدار قابل ملاحظهای کوچکسازی شود . در کنار همه اینها یک بورد آزمایشگاهی متشکل ازپردازنده ایرانیو مقادیر قابل توجهی از سخت افزارها و درگاه های جانبیبرای استفادهمتخصصان و دانشجویان آماده شده است .
رادمند در پایان از دانشگاه ها وبخش های صنعتی کشور دعوت کرد از مزایایپردازنده ایرانی، برای بومی سازیادوات و ملزومات صنایع مختلف استفادهکنند .
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

Iran ICT News
به نقل از :
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]