استاندار اصفهان:
مسابقات همبستگي كشورهاي اسلامي با حيثيت ايران گره خورده است
خبرگزاريفارس: استاندار اصفهان گفت: تمام تلاش خود را به كار ميگيريم تا مسابقاتهمبستگي كشورهاي اسلامي را به بهترين صورت برگزار كنيم زيرا اين مسابقاتبا حيثيت كشور گره خورده است.


بهگزارش خبرگزاري فارس از اصفهان، سيدمرتضي بختياري يكشنبه شب در جلسههماهنگي دومين دوره مسابقات همبستگي كشورهاي اسلامي در جمع معاونتها ومسئولان كميته برگزاري اين مسابقات با اشاره به حماسه 40 ميليوني مردمكشور ايران در انتخابات 22 خرداد اظهار داشت: مردم ما در اين انتخاباتحماسه آفريدند و به همه دشمنان كشور ثابت كردند كه به انقلاب اسلاميپايبند هستند.
وي با بيان اينكه مسئوليت مسئولان كشور در حال حاضرسنگين تر از گذشته به شمار ميآيد، تصريح كرد: مسئولان بايد با حل مشكلاتمردم، پاسخ حمايت 40 ميليوني آنها را بدهند.
استاندار اصفهان به لزومبرگزاري با كيفيت مسابقات همبستگي كشورهاي اسلامي در اصفهان اشاره كرد وبيان داشت: مسئولان استان بايد همه تلاش خود را انجام دهند تا ميزبانخوبي براي ورزشكاران مسلمان كشورهاي اسلامي باشيم.
وي سابقه استاناصفهان در ميزباني برنامههاي بينالمللي را طولاني خواند و خاطرنشان كرد:اصفهان طي سالهاي گذشته با ميزباني مناسب از دولتمردان، موجب رضايت خاطرآنها شده و به شهر مهماننوازي در كشور تبديل شده است.
بختياري بااشاره به لزوم استفاده از فرصت ميزباني اصفهان افزود: بايد از اين فرصتنهايت استفاده را ببريم تا بر وجهه بينالمللي شهرمان در بين مسلماناندنيا بيفزاييم.
وي با بيان اينكه اين مسابقات با حيثيت كشور گرهخورده است، تصريح كرد: مسئولان استان بايد بسيج شوند و همه تلاش خود را بهكار گيرند تا اين مسابقات را به بهترين كيفيت برگزار كنند.
استانداراصفهان با اشاره به تعامل مثبت بين مسئولان استان گفت: هماهنگي مناسبي بينمسئولان استان وجود دارد و تعامل مثبتي بين مسئولان استان در برگزاري اينمسابقات مشاهده ميشود.
وي بيان داشت: اميدواريم با تعامل همه جانبهمسئولان استان، و همكاري مردم اصفهان، ميزبان شايستهاي براي اين مسابقاتباشيم و با سرافرازي آن را به انجام برسانيم.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]