افتتاح نخستین مرکز تایید نمونه سازگاری الکترومغناطیسی


[JUSTIFY]براي نخستين بار در كشور، مركز تاييد نمونه سازگاري الكترومغناطيسي با اعتباري بالغ بر 14 ميليارد ريال افتتاح شد.


به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، اين مركز به همت دانشگاه اميركبير و با حمايت وزارت ارتباطات تجهيز و راه اندازي شده است.

باراه اندازي اين مركز، صنعتگران و فعالان حوزههاي مختلف، از جمله ارتباطاتو فناوري اطلاعات مي توانند از آن به عنوان يك مرجع براي تست قطعات توليدشده خود استفاده كنند.

سايت تلفن همراه ( BTS) و تجهيزات برق سهفاز از جمله تجهيزاتي هستند كه اين مركز امكان انجام تست هاي لازم وتاييد نمونه آن را دارند.

اين گزارش حاكي است، وزارت ارتباطاتحمايت از ايجاد آزمايشگاههاي تخصصي حوزه ICT را به منظور بهرهگيري صنعتكاران اين حوزه و همچنين كاهش هزينه توليد، در دستور كار خود قرار دادهاست.

مركز تاييد نمونه سازگاري الكترومغناطيسي نيز يكي از اينآزمايشگاهها است كه پس از راهاندازي آن، فعالان حوزههاي مرتبط بافعاليت اين مركز ديگر نيازي به تحمل هزينههاي سنگين براي ارسال توليداتخود به خارج از كشور براي تاييد نمونه ندارند.

بر اساس اينگزارش، پيش از افتتاح رسمي اين مركز، نشستي با حضور سرپرست مركز تحقيقاتمخابرات، مدير كل دفتر آموزش، پژوهش و فنآوري وزارت ارتباطات، مديرانپژوهشكدههاي مركز تحقيقات و مسئولان دانشگاه اميركبير برگزار شد.

دكترظريفكار، سرپرست مركز تحقيقات در اين نشست با اشاره به زمينههاي حمايتيمركز تحقيقات در حوزه تحقيق و پژوهش گفت: سال گذشته تفاهم نامه همكاري با14 دانشگاه كشور در سه محوز «آموزش »، « پژوهش » و « ايجاد آزمايشگاههايتخصصي و حمايت از فرصتهاي مطالعاتي و پايان نامهها » به امضاء رسيدهاست.

وي در خصوص همكاريهاي مركز تحقيقات و دانشگاه اميركبير نيزتصريح كرد: تاكنون 263 پايان نامه كارشناسي ارشد و 23 پايان نامه دكتري باارزشي در حدود 10 ميليارد ريال مورد حمايت قرار گرفته اند.

سرپرستمركز تحقيقات ادامه داد: حمايت از 139 پايان نامه كارشناسي ارشد و 27پايان نامه دكتري نيز با ارزشي در حدود هفت ميليارد ريال در دست اقداماست.

وي خاطرنشان كرد: راه اندازي سه آزمايشگاه تخصصي با موضوعات« امنيت فضايي تبادل اطلاعات » ، « موج ميليمتري » و «مركز تاييد نمونهسازگاري الكترومغناطيسي» نيز با ارزشي بالغ بر 35 ميليارد ريال به ايندانشگاه واگذار شده است.

اين گزارش حاكي است، مسئولان دانشگاهاميركبير نيز در اين نشست، ضمن تقدير از حمايت وزارت ارتباطات از دانشگاهها اعلام كردند كه كمتر وزارت خانه اي در اين سطح با دانشگاه تعامل داشتهو از آن ها حمايت مي كند.

همچنين مسئولان اين دانشگاه برخي ازنارساييها و مشكلات موجود در اين حوزه را نيز مطرح كردند كه مقرر شده تاجلساتي به اين منظور ميان نمايندگان دوطرف برگزار شود.

گفتنياست، در پايان اين نشست و به منظور تقدير از تلاش هاي وزارت ارتباطات،مسوولان دانشگاه اميركبير، لوح تقديري براي دكتر محامد پور، معاون آموزش،پژوهش و امور بين الملل آماده كرده بودند كه به نمايندگي از وي به دكترظريفكار اهدا شد. [/JUSTIFY]