شركت امنيت انفورماتيكى سيمانتك اعلام كرد كه با HP براى گسترش سيستم«پشتيبان گيرى آنلاين نورتن» روى رايانه هاى روميزى و نوت بوكهاى اين شركتبه توافق رسيده است. به گزارش مهر، بر پايه اين توافق، شركت HP روى تمامرايانه هاى روميزى و نوت بوكهاى ويژه كاربران خصوصى، سرويس پشتيبان گيرىآنلاين سيمانتك با عنوان Norton Online Backup را پيش نصب مى كند. اعتبارنسخه پيش نصب آن به صورت رايگان ۳۰ روز است و پنج گيگابايت فضاى امنپشتيبان گيرى آنلاين از اطلاعات را پيش بينى مى كند. سرويس Norton OnlineBackup از ۲۱ جولاى در دسترس خواهد بود و به دقت از كاربران براى محافظتاز اطلاعات ديجيتالى آنها حمايت مى كند.

ابرار اقتصادي