هكرها با آلوده كردن نتايج جستجوي روي گوگل بزرگترين جنگ در مقابل معروف ترين موتور جستجوي دنيا را آغاز كردند.

به گزارش خبرگزاري بخش خبر شبكه فناوري اطلاعات ايران از سايت جام جم،شركت G Data هشدار داد كه در چند روز اخير در سطح وسيع حمله اي در مقابلكاربران معروفترين موتور جستجوي دنيا انجام شده است.

در راستاي اين حمله، هنگامي كه كاربر كلمات كليدي را وارد بخش جستجوي گوگلمي كند آدرسهايي را دريافت مي كند كه مربوط به پيوندهاي دستكاري شده هستند.

با كليك بر روي اين آدرسها برخي از كدهاي مخرب به روشهاي مختلف روي رايانهكاربر بارگذاري مي شوند. براي مثال بعضي از اين برنامه هاي مخرب به شكل"روش كدگذاري ويدئو" بارگذاري مي شوند در حالي كه برخي ديگر، برنامه هايآنتي ويروسهاي جعلي را عرضه مي كنند.

برپايه تحقيقات G Data Security Labs، سروري كه اين حملات را انجام مي دهد در هند قرار دارد.

براساس گزارش PMI، اين شركت به منظور محافظت كاربران در برابر اين حملاتتوصيه هاي زير را ارائه كرده اند: به روز سازي آنتي ويروسها و سيستم عامل،اطمينان از وب سايت با كمك آنتي ويروس و غيرفعال كردن برنامه "جاوا".