10 تصویر از زیباترینهای فضا در 41 سال گذشته

[JUSTIFY]تصاویری از زیباترین رخدادهای فضایی از 1968 تا 2009 گردآوری شده است که از رویت زمین از ماه تا کهکشان آندرومدا را در بر می گیرد.


بهگزارش خبرگزاری مهر، 10 تصویری که در این آلبوم گردآوری شده اند جزءزیباترین تصاویری است که تاکنون از تاریخ فضا در یکجا گردهم آمده اند. اینعکسها به اعتقاد کارشناسان و کاربران و به خصوص پروفسور رابرت نمیروف کهاز سال 1995 تا به امروز تصاویر زیبایی از فضا را در وب منتشر کرده بهعنوان زیباترین عکسهای فضایی معرفی شده اند.[/JUSTIFY]1- رویت زمین از سطح ماه. این عکس را فضاپیمای آپولو 8 در سال 1968 گرفته است.

2- هریسون اشمیت، فضانوردی که در سطح ماه راه می رود. (1972)

3- خورشید گرفتگی که بخشی از زمین را تاریک کرده است. این تصویر را سرنشینان ایستگاه فضایی "میر" در سال 1999 از فضا گرفته اند.


4-ستونهای گاز و گرد و غباری که ستاره های درون توده ابری "قره قوش" را میسازند. این عکس را تلسکوپ فضایی هابل در سال 1995 گرفته است.


5- توده ابری قره قوش


6-کهکشان آندرومدا - نزدیکترین کهکشان به کهکشان راه شیری. این عکس را یکستاره شناس به نام "رابرت جندلر" با ترکیب 40 تصویری که در مقیاس خاکستریگرفته، تهیه کرده است.


7- زمین و نورهایش در شب. این تصویر را یکی از ماهواره های وزارت دفاع آمریکا گرفته است.


8- پرتاب اولین شاتل فضایی آمریکایی (شاتل فضایی کلمبیا) 12 آوریل 1981


9- روبات "دکستر" به فضانوردان در تعمیرات کمک می کند.


10- خورشید

منبع : خبرگزاری مهر