پيش بيني "پهله" که گفته بود تيم ملي فوتبال ايتاليايکشنبه شب برزيل راشکست ميدهد بعد از باخت 3 بر صفر اين تيم به طرزعجيبي وارونه از آب درآمد.

از اين رو سايت گل که هر هفته 10 مورد از ترينها را معرفي ميکند، اين بار به سراغ 10 پيش بيني غلط پهله رفته است.
پهلهممکناست يکي از بزرگترين بازيکنان تاريخ باشد که سابقه کسب سه عنوانقهرمانيبرزيل در جامهاي جهاني 1958، 1962 و 1970 را دارد اما از زمانخداحافظي بافوتبال، کمتر به عنوان يک مفسر مورد توجه قرار گرفته است.
ويطي چند سالگذشته به پيشبينيهاي غلط معروف شده است به طوري که "روماريو"يک بار گفت"پهله وقتي دهانش را باز ميکند، شاعر مي شود" و "لوييسفيليپه اسکولاري"هنگام مربيگري تيم ملي برزيل هم در اظهار نظري عنوانکرد، "پهله هيچ چيزاز فوتبال نميداند. تحليلهاي او هميشه اشتباه از آبدر ميآيد. اگرميخواهيد قهرمان شويد، بايد به حرفهاي پهله گوش کنيد وعکسش را عمل کنيد.
بعضيهابه پهله برچسب "بد شانس" بودن زدهاند واين نفرين يکشنبه شب هم وقتي اوپيشبيني کرد ايتاليا برزيل را شکستميدهد، ادامه يافت.
ايتاليا در اينمسابقه 3 بر صفر باخت اماميتوانست شکست سنگينتري هم بخورد چون شاگردان"دونگا" دو بار هم تيردروازه لاجوردي پوشان را به لرزه در آوردند.

و اما 10 پيش بيني غلط پهله:
10) پهله: چين از گروه خود به دور بعدي جام جهاني 2002 صعود ميکند.
نتيجه:چين بدون کسب حتي يک پيروزي، تساوي و امتياز و بدون به ثمر رساندن گل وخوردن 9 گل در جدول تفاضل گلها، قعر نشين گروه سوم شد.

9) پهله: اسپانيا مدعي قهرماني جام جهاني 1998 در خاک فرانسه است.
نتيجه: اسپانيا در دور اول بعد از شکست مقابل نيجريه و تساوي با پاراگوئه، حذف شد.

8) پهله: کلمبيا قهرمان جام جهاني 1994 آمريکا ميشود.
نتيجه:کلمبيادر دور اول به عنوان تيم انتخاب گروه خود، حذف شد. بعد از بازگشتاين تيمبه خانه، "آندرس اسکوبار" مدافع اين تيم به طرز غم انگيزي بر اثرشليکگلوله توسط يک هوادار خشمگين کشته شد.

7) پهله: آرژانتين و فرانسه به فينال جام جهاني 2002 صعود ميکنند.
نتيجه: هر دو تيم در دور اول حذف شدند. فرانسه در اين مسابقه حتي يک گل هم نزد.

6)پهله:در فيلم مشهور "فرار به سوي پيروزي" پهله که در کنار ستارگانيمانند"سيلوستر استالونه" بازي ميکرد در يک مسابقه فوتبال به عنوان يکيازبازيکنان تيم زندانيها مقابل نيروهاي نظامي به ميدان رفت اما در نيمهاولبا خطاي بازيکنان حريف مصدوم شد و ادعا کرد به هيچ عنوان نميتواند بهبازيبرگردد. نيروهاي نظامي 4 بر صفر جلو بودند و جبران نتيجه غير ممکن بهنظرميرسيد.
نتيجه: پهله در نيمه دوم به زمين برگشت و به بازگشت تيمشکمکبه سزايي کرد حتي با يک ضربه برگردان، يک گل هم زد. پيش بيني پهلهدرداستان هم غلط از آن درآمد.

5) پهله: رونالدو بعد ازمصدوميتشديدي که در فوريه 2008 هنگام بازي در ميلان دچار آن شد دوبارههرگزفوتبال بازي نخواهد کرد و دوران او به پايان رسيده است.
نتيجه:رونالدودر مارس 2009 براي تيم کورينتيانس به ميادين بازگشت و در 14 مسابقهاولخود قبل از قهرماني اين تيم، 10 گل به ثمر رساند. گفته ميشود، اودرآستانه دعوت به تيم ملي برزيل هم قرار گرفته است.

4) پهله: ويبعداز مسابقات جام جهاني زير 17 سال 1991 که با درخشش "الساندرو دلپيهرو"هم همراه بود، مدعي شد، "لامپتي" به عنوان "پهله" جديد جانشين اواست.
نتيجه:آنچه اتفاق افتاد اين بود که لامپتي با بيان اينکه توسطنيروهاي تاريکينفرين شده، نتوانست استعدادهايش را به شکوفايي برساند. اينهافبک دورانناموفقي را در تيمهاي مختلفي مثل آيندهوون، استون ويلا،کاونتري، ونيز وآنکاراگوچو سپري کرد و با مرگ دو تن از فرزندانش، در زندگيشخصي هم غمزيادي را تحمل نمود.

3) پهله: "نيکي بارمبي" به يکي از ستارگان فوتبال جهان تبديل خواهد شد.
نتيجه: وي هرگز از يک بازيکن متوسط فراتر نرفت و با 23 بازي ملي براي تيم انگليس هرگز طعم حضور در جام جهاني را هم نچشيد.

2) پهله: يک کشور آفريقايي قبل از سال 2000، قهرمان جام جهاني ميشود.
نتيجه: اکنون سال 2009 است و تاکنون يک کشور آفريقايي حتي از يک چهارم نهايي جام جهاني هم بالاتر نرفته است.

1) پهله: برزيل از مرحله گروه جام جهاني 2002 بالاتر نميرود.
نتيجه: برزيل قهرمان جام جهاني 2002 شد.


منبع:ایرنا