اولین تصاویر مدارگردهای جدید ناسا به زمین ارسال شد

کاوشگرجدید ناسا پس از اینکه در اوایل روز سه شنبه به مدار ماه رسید با ارسالتصویری جدید از این کره درخشان به همراه حفره های متعدد و تاریکش رسماآغاز فعالیت خود را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، کاوشگر 79میلیون دلاری ناسا با نام اختصاری LCROSS در تاریخ 18 ژوئن 2009 سفر فضاییخود را آغاز کرده و به محض رسیدن به مدار ماه راس ساعت 8:20 دقیقه صبحاولین تصاویر به ثبت رسیده خود را به زمین ارسال کرد.
LCROSS بههمراه قسمتی از سکوی راکت سنطاروس در حال حرکت به سوی قطب جنوبی ماه بودهو این مسیر را به سوی قطب شمال این کره ادامه خواهد داد تا زمانی که درتاریخ 9 اکتبر 2009 با برخورد به حفره ماه به فعالیت خود خاتمه دهد. اینمدارگرد در نزدیکترین موقعیت خود از ماه، در فاصله سه هزار و 200 کیلومتریقرار خواهد گرفت.
طی پرواز این مدارگرد در ارتفاع کم تیم دانشمندانناسا دوربین و طیف نگار این کاوشگر را تنظیم خواهند کرد. طیف نگار LCROSSبه منظور کشف ساختار خاک ماه و بررسی امکان وجود مواد معدنی اولین جستجوینزدیک به ماورا بنفش را در نقاطی خاص از ماه انجام خواهد داد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
اولین تصویر ارسال شده LCROSS به زمین

ناساقصد دارد LCROSS را در حفره ای در منطقه قطب جنوبی ماه به داخل حفره ایتاریک پرتاب کرده و برخوردی از پیش تعیین شده را ترتیب دهد. این برخورد بهمنظور ایجاد توده ای از ذرات از خاک ماه برای بررسی وجود آب به شکل منجمدو مایع درون حفره های تاریک ماه است.
ناسا قصد دارد با استفاده ازاطلاعات این دو مدارگرد که تولید آنها هزینه ای برابر 583 میلیون دلار دربر داشته است انسان را تا سال 2020 به ماه بازگرداند.
بر اساس گزارشفوکس نیوز، LCROSS اولین مدارگردی نیست که طی سال جاری با ماه برخورد میکند. کاوشگر ژاپنی کاگویا نیز در تاریخ 10 ژوئن به منظور مطالعه ساختارخاک این کره با ماه برخورد کرده است.

منبع : مهر