دکتر محسن رضایی پیامی خطاب به ملت شریف ایران صادر کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت عزيز و بزرگوار ايران

ميلادبا سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها را تهنيت عرض مي نمايم. علاقهزايد الوصف شما در تعيين سرنوشت و آينده خود را مي ستايم. اينجانب بهعنوان فرزند ملت آفرينش اين حماسه را به شما تبريک گفته و به ايرانی بودنخود مي بالم.

اکنون که در تعيين سرنوشت خود حماسه و شگفتي ديگري آفريده ايد اميدوارم اين حضور پرشور با برخي کج انديشي ها در کام ملت تلخ نشود.

باآگاهي از اينکه برخي از افراد و جريانها در اين گونه موارد چه اهدافي رادنبال مي کنند شما مردم شريف را به آرامش و وحدت دعوت مي نمايد، چرا کهآرامش و اتحاد مردم بر هر چيزي مقدم است.

متواضعانه از رهبر معظمانقلاب اسلامي خواستارم صرف نظر از رقم اعلام شده به عنوان آرا اينجانبنسبت به دغدغه هايي که موجب تشويش اذهان مردم فهيم ايران شده است از هرطريق که صلاح ميدانند براي رفع اين نگرانيها همانند گذشته فصل الخطاب شوند.

ازاين فرصت استفاده کرده از کليه کسانيکه اينجانب را مورد حمايت قرار داده وتلاش نموده اند قدرداني و از آنان تشکر مي کنم . بديهي است فردي که پس ازطي مراحل قانوني و تاييد نهادهاي نظارتي و تنفيذ مقام معظم رهبري به عنوانرييس جمهور اعلام شود ، رييس جمهور همه ملت ايران بوده و براي جلوگيري ازهرگونه وقفه در خدمت رساني به مردم ، وي را حمايت خواهم نمود.

سرباز کوچک ملت ايران
محسن رضايي

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]