فارس: محمود احمدينژاد نامزد برگزيده مردم ايران در انتخابات دهم رياست جمهوري امشب در يك گفتگوي تلويزيوني با مردم سخن مي گويد.

محموداحمدينژاد امشب بمناسبت ولادت با سعادت دخت گرامي پيامبر اعظم و فخر زنانعالم و خلق حماسه با شكوه ملت ايران از مردم ايران تشكر و قدرداني خواهدكرد.
مردم ايران نيز امشب با حضور در مساجد به مناسبت حضور حماسي در انتخابات و انتخابات محمود احمدينژاد نماز شكر اقامه ميكنند.

مردمهمچنين پس از گفتگوي تلويزيوني رئيس جمهور بمناسب ولادت حضرت زهرا (س)تولد امام خميني (ره) و خلق اين حماسه در خيابانها و ميادين به جشن و سرورخواهند پرداخت.