آيا تا حالا به اين مشكل برخورده ايد كه پس از فلش كردن فارسي گوشي هاس سامسونگ سريال گوشي خراب شود؟؟؟؟؟؟؟؟؟

آيا تا حالا در حين فلش زدن گوشي هاي سامسونگ به مشكل قطع ارتباط بر خورده ايد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

آيا با باكس هاي موجود سامسونگ در بازار مشكل نداشته ايد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

آياتا حالا به اين مشكل بر خورده ايد كه پس از فلش فارسي برروي گوشيهايسامسونگ مشكلاتي از قبيل هنگ و عدم آنتن و.... به وجود ميآيد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

آيا دلتان نمي خواهد با خيال راحت و آسودگي گوشي هاي سامسونگ را فلش كنيد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

آيا دوست نداريد تمامي گوشي هاي سامسونگ را فارسي كنيد ؟؟؟شما با استفاده از برنامه فوق مي توانيد بدون هيچ مشكلي تمامي اين مشكلات را برطرف نماييد .......


اينبرنامه قابليت فلش كردن و فارسي كردن كامل بدونهيچ مشكل گوشي هاي اكثرگوشي هاي سامسونگ را دارد و شما با داشتن اينبرنامه بدون نياز به خريدباكسي مي توانيد نيازهاي فلش خود را تامين كنيد

اين برنامه داراي كد اكتيو مي باشد و شما ميتوانيد فقط آن را برروي كامپيوتر شخصي خود استفاده كنيد و غير قابل كپي مي باشد

براي استفاده از اين برنامه شما مي توانيد از كابل هاي USB يا اينترفيس باكس هايي مانند USTPRO , UFS, JAF ,.... استفاده نماييد

اينبرنامه داراي يك كارت گارانتي مي باشد كه شما عزيزان با در دست داشتناينكارت مي توانيد به طور رايگان نسخه هاي جديد اين برنامه را دريافت كنيد

برنامه كاملا به روز و حرفه اي و قابل به روز رساني مي باشد .
پكاين برنامه شامل 1 DVD فايل هاي فارسي تمامي گوشي هاي سامسونگ مي باشدوشما مي توانيد فايل هاي فارسي جديد را به طور رايگان و فقط با واردكردنرمز روي كارت گارانتي دانلود نماييد

اين برنامه از اولين روزتابستان جهت ارسال به تمامي كشور آماده ميباشد و شما براي پيش خريدن وتهيه آن با شماره 66704429 مي توانيد تماسحاصل فرمائيد

جهت اطلاعات بيشتر با آي دي

doctor_asangsm

مكاتبه نماييد .