بهمنی :
نرخ تورم نقطه ای به 15 درصد رسید/ نرخ تورم یکساله 23.6 درصد
رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ تورم نقطه ای در پایان اردیبهشت سال جاری را 15 درصد اعلام کردند.

بهگزارش خبرنگار مهر، چالش بر سر نرخ تورم در مناظره های تلویزیونی کاندیدایدهمین دوره ریاست جمهوری به مهمترین و داغ ترین موضوع تبدیل شده است ومردم هم به صورت دقیق در حال پیگیری نتیجه این مناظره ها هستند.

اینکه هم اکنون نرخ تورم در کشور چقدر است و روش محاسبه آن چگونه است؟ پرسشی است که مردم در حال حاضر با آن مواجه شده اند.

هماکنون مرجع بررسی و تعیین نرخ تورم در کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران است. روش محاسبه تورم به دو طریق است که اولین روش را مردم در زندگیخود بیشتر احساس می کنند، زیرا زمان وقوع آن و دست و پنجه نرم کردن مردمبا آن بسیار نزدیک است.

برهمین اساس، به این نوع روش محاسبه، نرختورم نقطه ای می گویند. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و شمس الدین حسینیوزیر امور اقتصادی و دارایی در جدیدترین اظهارات خود، نرخ تورم نقطه ای رادر پایان اردیبهشت امسال 15 درصد اعلام کرده اند. این در حالی است که ایننرخ در پایان مهرماه گذشته 29.5 درصد بوده است.

روش دیگر موردتائید بانک مرکزی محاسبه نرخ تورم یکساله است که بیشتر در تنظیم برنامههای توسعه ای کشور و فعالیتهای پژوهشی مورد استفاده قرار می گیرد. بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران این نرخ را 23.6 درصد اعلام کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی ایران وعده داده که دولت تدابیری اتخاذ کرده است که نرخ تورم نقطه ای در پایان سالجاری تک رقمی شود.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]