در پي درج خلاف واقع اسامي

رئيس و جمعي از اساتيد تربيت مدرس حمايت از موسوي را تكذيب كردندخبرگزاري فارس: در پي درج خلاف واقع نام رئيس، روساي دانشكدهها و شماري از اساتيد دانشگاه تربيت مدرس، روابط عمومي اين دانشگاه با صدور اطلاعيهاي حمايت اين اساتيد از موسوي را تكذيب كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي دانشگاه تربيت مدرس، متن اطلاعيه روابط عمومي اين دانشگاه در اعتراض به گنجاندن اسامي برخي اساتيد و اعضاي هيئت علمي از جمله رئيس دانشگاه تربيت مدرس در ليست حاميان موسوي بدين شرح است:
ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب
براستي خدا كسي را كه افراط كار و دروغ زن باشد هدايت نميكند.
احتراما به استحضار مي رساند امروز پنج شنبه 14 خرداد ماه 88 مشاهده شد كه نام رئيس دانشگاه تربيت مدرس كه حامي ميرحسين موسوي نميباشند نيز به دروغ و بصورت كاذب به فهرست اساتيد حامي اين نامزد در سايت حاميان ايشان اضافه شده است. در ابتدا پس از اعتراض رئيس دانشگاه، آن فهرست اصلاح گرديد ولي پس از يك ساعت مجددا به دروغ نام ايشان به فهرست اضافه شد كه مورد اعتراض مجدد واقع شد. اين موضوع قبلا نيز با اضافه كردن دروغين نام برخي ديگر از مسئولين اين دانشگاه مانند رئيس دانشكده علوم انساني و مدير آموزشهاي آزاد اين دانشگاه تكرار شده بود كه مورد اعتراض شفاهي و كتبي اين عزيزان قرار گرفت.
بدينوسيله ضمن محكوم نمودن اينگونه رفتارهاي غير اخلاقي و مغاير با آزادمنشي اعلام ميگردد قطعا مردم غيور ايران اسلامي، صداقت و راستگويي را ترجيح خوهند داد.
توصيه ميشود ضمن حفظ صداقت و راستگويي فقط نام افرادي كه واقعا از كانديداي خاصي اعلام حمايت ميكنند در فهرست حاميان آنها درج گردد. همچنين با توجه به تكرار اين عمل در چند روز گذشته و اعتراض كتبي و شفاهي برخي از اساتيد، صحت اين ليست كه فقط حدود چهار و نيم درصد از كل مجموع شصت هزار عضو هيات علمي دانشگاههاي دولتي و آزاد و غير انتفاعي را در بردارد نيز زير سوال ميباشد.
دانشگاه تربيت مدرس و رئيس دانشگاه و ديگر مسئولين اين دانشگاه حق شكايت به مراجع ذيصلاح را براي خود محفوظ ميدارند ولي اميدوارند حاميان ايشان سريعا فهرست مذكور را اصلاح و آزادي و آزادمنشي را همچون ديگر كانديداها پاس داشته و اين اشتباه را تكرار ننمايند.

فارس