كاوش در اعماق درياها با «سفره ماهي رباتيك» محقق ايراني
استاد ايراني پلي تكنيك بروكلين موفق به ساخت ربات جاسوس اعماق آب شد


فرشاد خرمي، استاد دانشگاه پلي تكنيك در بروكلين نيويورك موفق به ابداع «سفره ماهي رباتيك» با قابليت جاسوسي در اعماق آب شد.

به گزارش سرويس علمي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، «سفره ماهي رباتيك» يك ربات جديد زير دريايي است كه به گشتهاي دريايي امكان ميدهد مينها را شناسايي كرده يا از آبهاي آلوده به منظور انجام مطالعات آزمايشگاهي نمونهگيري كنند.
اين ربات كه جديدترين دستاورد خرمي، رييس آزمايشگاه تحقيقات كنترل - رباتيك دانشگاه پلي تكنيك نيويورك در زمينه ساخت رباتها محسوب مي شود، با دمي شبيه به دم گونهاي سفره ماهي برقي به راحتي در زير آب شنا ميكند و مهندس خرمي ميتواند در اين وضعيت آن را روي صفحه نمايش لپ تاپ ببيند.

به گفته خرمي، دم اين ربات به آن امكان ميدهد كه نيروي رانشي در زير آب ايجاد كرده و طوري در ميان حركات موجي خود سر بخورد كه شبيه سفره ماهي به نظر ميرسد.

تاكنون نمونه اوليه اين ربات تهيه شده و تحقيقات طرح ادامه دارد.

قرار است خرمي و تيم تحقيقاتي وي طي دو سال آينده نسخه دومي از بدن ربات را جايگزين نمونه فعلي كنند. بدن دوكي شكل ربات شبيه به يك فيريزبي است و بالههايي شبيه به بال پرنده در پهلوي آن قرار دارد.

البته نمونه اوليه اين ربات هنوز تا حدودي با مشكل مكانيكي مواجه است كه خرمي در نظر دارد اين مشكل را با يك برنامه هدايت خودكار در يك سيستم رانشي منحصر به فرد برطرف كند.

اين برنامه با استفاده از الگوريتم هايي كنترل ميشود كه فرايند تصميمگيري در مغز را شبيهسازي ميكنند. هم اكنون كار مهندس خرمي تكميل محاسبات الگوريتمي در اين برنامه و رسيدن به روابط محاسبهيي درست و قابل قبول است.

ابداعات اين محقق ايراني، كاربردهاي نظامي و شهري مختلفي دارد. وي در مدت بيش از دو دهه روي پروژههايي شبيه مونتاژ كنندههاي الكترونيك پرسرعت، كنترلهاي ماهوارهيي و هواپيماهاي رباتيك، هليكوپتر و قايقهاي رباتيك كاركرده است.

خرمي كه در دانشگاه اوهايوي آمريكا، توامان در دو رشته رياضيات و مهندسي الكترونيك تحصيل كرده و از نوجواني و زماني كه در ايران زندگي ميكرده علاقه زيادي به ابتكارات الكترونيكي داشته ميگويد به اين رشتهها دلبستگي ويژهاي دارد و آن را تركيب مناسبي بين علوم و حاصل آن همياريهاي بسياري است.

در آزمايشگاه رباتيك، خرمي و تيم وي حسگرها و تجهيزات روي بدنه اين سفره ماهي رباتيك شامل دوربينها، يك قطب نما و يك موتور مغناطيسي سه بعدي براي كمك به رديابي را نصب ميكنند.

اين تجهيزات ميتواند موقعيت ربات و راستاي حركت آن را در زير آب و در نقاطي كه سيستم ماهوارهاي GPS وجود دارد، مشخص كنند.

خرمي پرتوهاي الكترويكي را تحسين ميكند اما آنها را كند ميداند.

وي ميگويد: اين ويژگي توانايي را به نمونههاي روبوتيك به عنوان جاسوسهاي زير آبي ميدهد.

اين رباتها ميتوانند با دراز كشيدن در شنهاي كف دريا، عملكرد پرتوهاي واقعي حاصل از دريازيان برقي را تقليد كنند و با حسگرهاي خود كف دريا را بكاوند.

به گزارش ايسنا، خرمي ميگويد: حركات بسيار آرام و خفيف در دم ميتواند بسيار محتاطانه باشد و يكي از زيباييهاي اين رباتها است.

وي تصريح كرد: با خلق دوباره اين توانايي و دستكاري آن توسط برخي مهندسان، ميتوان قابليتهاي مكانيكي آنرا نسبت به ساير جانوران دريايي كه اشعه توليد ميكنند، افزايش داد.

همچنين روبات مزبور از آلياژ خاصي به نام «نيتينول» ساخته مي شود كه تلفيقي از نيكل و تيتانيوم است. اين آلياژ داراي خاصيت «حافظه شكلي» است كه پس از خميده شدن وضعيت قبلي ربات را به آن يادآوري ميكند تا دوباره به حالت اوليه بازگردد.

خرمي در نظر دارد تمام اين سيستمها را روي سفره ماهي رباتيك خود اعمال كند.[URL]http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?I ... 742&Lang=P