دیکشنری ، قرآن ، استخاره ، whois ، فال حافظ ، زمان پخش برنامه هایتلوزیون ، مکان های دیدنی هر شهر ، محاسبه مسافت بین شهر ها ، ساعت کشورها ، سرویس نهج البلاغه ، سرویس عاشقانه ، پیام سلامتی ، 6 تیم اول لیگبرتر و بسیاری از خدمات دیگر! کلیه این خدمات تنها با ارسال یک SMS! بااستفاده از این ترفند شما میتوانید با ارسال SMS به شماره مخصوصه هر سرویس، از اطلاعات آن که به شکل SMS برای شما ارسال میشود کاملأ رایگان و تنهابا هزینه یک پیامی که میفرستید ، استفاده کنید.به شماره مربوط به هر سرویس یک SMS خالی ارسال کنید ، سپس اندکی صبر کنید تا خدمات مربوطه برای شما SMS شود:۱۰۰۰۳۸۰: جک، با ارسال یک اس ام اس که در آن تعداد جک درخواستی نوشته شده است برای شما یک جک ارسال میشود.۱۰۰۰۳۸۱: سرویس حدیث.۱۰۰۰۳۸۲: سرویس نهج البلاغه.۱۰۰۰۳۸۳: سخن روز.۱۰۰۰۳۸۴: آیا میدانید؟۱۰۰۰۳۸۵: سر کاری.۱۰۰۰۳۸۶: سرویس عاشقانه.۱۰۰۰۳۸۷: سرویس پند آموز.۱۰۰۰۳۸۸: فال حافظ.۱۰۰۰۳۹۱:اس ام اس چیستان.۱۰۰۰۳۹۲: ساعت کشور ها.۱۰۰۰۳۹۳: ترین ها (بهترین ها و بد ترین ها).۱۰۰۰۳۹۴: مکان های دیدنی هر شهر.۱۰۰۰۳۹۵: پیام سلامتی.۱۰۰۰۳۹۶: محاسبه مسافت بین شهر ها.۱۰۰۰۳۹۷: فیلم های روی پرده سینما.۱۰۰۰۳۹۸: زمان پخش برنامه های تلوزیون.۱۰۰۰۳۹۹: شش تیم اول لیگ فوتبال کشور.۱۰۰۰۴۰۰: بازی پیشنهادی.۱۰۰۰۴۰۱: جدید ترین نرم افزار.۱۰۰۰۳۵۵:اس ام اس whois در صورتی که نام سایت مورد نظر خود را برای این سرویسارسال کنید مشخص میشود که این سایت Available است یا خیر.۱۰۰۰۳۵۷:استخاره با ارسال یک اس ام اس به این شماره سیستم به طور خود کار برای شمااستخاره میگیرد و جواب استخاره را برای شما ارسال میکند.۱۰۰۰۳۵۸: آب و هوا، با ارسال نام شهر مورد نظر به این شماره وضعیت آب و هوای آن شهر برای شما ارسال میشود. (ترفند سی تی.بلاگفا)۱۰۰۰۳۵۹:قرآن، با ارسال یک اس ام اس که ابتدا شماره سوره و سپس شماره آیه و سپسحرف F یا A (برای فارسی یا عربی بودن آیه) در آن باشد.۱۰۰۰۳۷۰: دیکشنری، با ارسال یک لغت انگلیسی به این شماره معنی فارسی آن برای شما ارسال میگردد.