یکی از مشکلات شایعی که به هنگام کار با کامپیوتر برای کاربران پیشمی‏آید، گرم شدن بیش از حد قطعات سخت افزاری کامپیوتر است. این موضوععلاوه بر آسیب‏رسانی به سخت‏افزارها میتواند عمر آن‏ها را نیز کوتاه‏ترکند و حتی تأثیر منفی بر روی عملکرد نرم افزارهای در حال اجرا بگذارد.برای حل این مشکل، قصد داریم تا هم‏اکنون به معرفی 10 ترفند کاربردی جهتخنک نگه‏داشتن قطعات کامپیوتر بپردازیم.


- اگر از کامپیوتراستفاده نمیکنید، حتمأ آن را خاموش کنید. این یکی از بهترین راهها برایصرفهجویی در مصرف برق و همچنین جلوگیری از تولید گرمای زیاد میباشد.

2-پاورهای موثر در انرژی، در از بین رفتن انرژی زیاد که تبدیل به گرمایغیرقابل مصرف میشوند جلوگیری میکنند. آن دسته از پاورهایی که واقعا درانرژی مؤثرند، امروزه حتما دارای لیسانس 80Plus میباشند. این مسئله بایددر هنگام خرید مورد توجه و اهمیت قرار گیرد.

3- در هنگام نصب خنککننده CPU باید به این نکته توجه شود که میزان حساب شده این از خمیرسیلیکن (خمیر هادی گرما) در میان پردازشگر و رادیاتور فن ریخته شود. چراکه هنگام گرم شدن پردازشگر، انرژی زیادی نیز مصرف میشود.

4- بهتراست کامپیوتر در مکان خنکی قرار داده شود. ارتباط مستقیم با نور آفتاب ویا هر منبع گرمایی دیگر مانند لامپهای هالوژن باعث گرمای بسیار زیادکامپیوتر میشوند.

5- کامپیوتر احتیاج به فضایی کافی برای گردشهوایی مؤثر میباشد. این مسئله علیالخصوص برای نوتبوکها صدق میکند.توجه داشته باشید که به هیچ وجه کامپیوتر را بر روی متکا، پتو و یا هرچیزی که به گونهای دریچههای هوا را مسدود کند قرار ندهید.

6- کیسکامپیوتر و همچنین در صورت وجود، فیلترهای هوا، باید به صورت منظم تمیزشوند تا از گرد و خاک بر روی کامپیوتر محافظت شود. جمع شدن گرد و خاکمیتواند باعث ایزوله شدن قطعات الکترونیکی شده، مانع جریان هوا شده واینگونه هواگیری را با دردسر مواجه کنند.

7- یکی از مسائل مهم دیگر برای سیستم جریان هوای عالی و کافی میباشد. به همین علت هم مسئله زیر صدق میکند:
جلوگیری از ایجاد کابلهای تو در تو، زیاد و به هم پیچیده در کیس سیستم.
برای این کار کافی است هر کدام از کابلها را به کابل مورد نظر ارتباط داده و سپس آنها را از سیستم مدیریت کابلها عبور داد.

8- برای خنک نگه داشتن آن دسته از قطعاتی که در مسیر مستقیم جریان هوا نمیباشند، یک سیستم خنک کننده مؤثر و هدف دار بسیار مهم است.

9-بهتر است به فکر یک خنک کننده آبی نیز برای پردازشگر خود باشید، چرا که همسیستم خنک کنندهاش بسیار عالی میباشد و هم صدایی کمتر از صدای خنککنندههای عادی دارد.

10- از آنجا که در نوتبوکها، خنککنندههاو دریچهها کوچکتر میشوند، مسئله استفاده از سیستم خنک کننده مناسببسیار مهم است. یک خنک کننده ماهرانه و متناسب میتواند عمر دستگاه و بدنهرا تا چند سال افزایش بخشد.