منبع تغذیه متغیر


اینمدار ساده و کوچک کارایی بالایی دارد همه چیز نقشه کاملا واضح است. مدار 2ولوم دارد که یکی موظف به کنترل ولتاژ و دیگری کنترل جریان را به عهدهدادرد. مقاومت متغییر 47 اهمی کنترل جریان و ولوم 10 کیلو اهمی وظیفهکنترل ولتاژ از 3 تا 15 ولت را دارد. مدار توانایی جریان دهی 2 آمپر رادارد. به ای سی حتما گرماگیر مناسب متصل شود.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]