سرمایه گذاری 500,000 دلاری در یکی از مراکز منطقهای مورد تایید دولت ایالات متحده آمریکاسرمایه گذاری بایستی 10 فرصت شغلیبه طور مستقیم و یا غیر مستقیم در مراکز منطقه ای ایجاد نماید.

نتیجه:
سرمایه گذاری و دریافت گرین کارت آمریکا

بدون نیاز حضور روزانه در محل کار

عدم نیاز استخدام کارگران از جانب سرمایه گذاران

تاریخچه

کنگرهآمریکا در سال 1990 برنامه سرمایه گذاری EB5 را جهت کنترل مهاجرتهای غیرقانونی به آمریکا و نیز جذب سرمایه های خارجی را به تصویب رساند.
جهت دریافت این نوع گرین کارت سرمایه گذاری می بایست مبلغ
یکمیلیون دلار در مناطق مشخص شده سرمایه گذاری نمود. دولت آمریکا بطور موقتو آزمایشی میزان سرمایه گذاری در مناطق محروم با نرخ بیکاری بالا را بهمیزان 500000 دلار کاهش داده است. تعداد 3000 سرمایه گذار خارجی در هر سالمی توانند تحت این نوع سرمایه گذاری، گرین کارت دریافت نمایند.
سرمایه گذار باید 10 شغل تمام وقت را برای شهروندان و ساکنین و یا مهاجرین قانونی که دارای اجازه کار باشند ایجاد نماید.

مزایای مهاجرت از طریق سرمایه گذاری

دریافت گرین کارت( اقامت دائم) جهت خود، همسر و فرزندان مجرد زیر 21 سال

داشتنحق انتخاب بین مهاجرت خانوادگی به آمریکا، زندگی و اشتغال به کار در هرنقطه که مورد نظرتان باشد و یا نگه داشتن کار و زندگی در کشور خود درحالیکه فرزندانتان در ایالت متحده مشغول تحصیل هستند.

ورود به خاک ایالات متحده آمریکا در حداقل زمان ممکن

کسب موفقیتهای اقتصادی با استفاده از موقعیت ها و فرصت های مناسب سرمایه گذاری در ایالات متحده آمریکا

عدم نیاز حضور روزانه در محل کار و استخدام کارگران از جانب سرمایه گذاران

باتوجه به این که به حضور روزانه سرمایه گذار در محل سرمایه گذاری شده ازشروط لازم نمی باشد لذا سرمایه گذار می تواند محل زندگی خود را در هرایالتی به دلخواه انتخاب نماید.

مراحل مهاجرت از طریق سرمایه گذاری(EB-5 )

سرمایه گذاری در یکی از مراکز منطقه ای مورد تایید دولت ایالات متحده آمریکا

تکمیل فرم درخواست مهاجرت از طریق سرمایه گذاری و ارسال آن به اداره مهاجرت

اداره مهاجرت آمریکا ظرف مدت 90-30 روز نسبت به تایید درخواست مربوطه اقدام می نماید.

مراجعهبه سفارت آمریکا و دریافت گرین کارت موقت برای افرادی که خارج از آمریکازندگی میکنند. (کسانی که در خود آمریکا زندگی میکنند می توانند شرایطمهاجرتی شان را تغییر دهند و اقدام به گرفتن گرین کارت سرمایه گذارینمایند.)

دریافت گرین کارت دائم بعد از 2 سال


مراکز منطقه ای سرمایه گذاری

اداره مهاجرت آمریکا 18 مرکز را ( تا تاریخ 18 مارچ 2008) به عنوان مراکز منطقه ای(Regional Centre) تعیین نموده است.

اینمراکز منطقه ای توسط شرکت های سرمایه گذاری خصوصی اداره می شوند و سرمایهها را در فعالیت های گوناگون اقتصادی بخصوص در مناطق محروم با نرخ بیکاریبالا بکار می برند.

شرکتهای سرمایه گذاری، مدیریت سرمایه تان را برعهده گرفته و مدارکی دال بر اینکه این سرمایه حداقل 10 فرصت شغلی را فراهمنموده به دولت ایالات متحده ارائه می نمایند.

این هم مناطقی که میتوان در ان سرمایه گذاری کرد:

مرکز منطقه ای New Orleans

دولتآمریکا جهت تسریع در روند باز سازی این شهر امکانات ویژه ای را قائل شدهاست که از جمله اجازه سرمایه گذاری در پروژه های باز سازی این شهر می باشد.

از سرمایه شما جهت ایجاد ساختمانهای اداری، هتل ها، رستورانها و کلینیک های پزشکی در New Orleans استفاده خواهد شد.

اینمرکز منطقه ای قرار داد انحصاری 30 ساله ای را با شورای شهر New Orleansمنعقد نموده است که بر اساس آن حدود 100 میلیون دلار در پروژه های مختلف،سرمایه گذاری نموده و هزاران فرصت شغلی را ایجاد خواهد نمود.

مرکز منطقه ای Washington D.C

واشنگتنیکی از بهترین مناطق برای سرمایه گذاری است، چون علاوه بر اینکه پایتختایالات متحده آمریکا ست یکی از مهمترین مراکز سرمایه گذاری املاک در دنیامحسوب می گردد.

واشنگتن یکی از مهمترین مراکز توریستی و دارایسیستم حمل ونقل عمومی بسیار قوی بوده و به همین دلیل توجه سرمایه گذارانرا از اقصی نقاط دنیا به خود جلب نموده است.

مرکز منطقه ای Philadelphia


مرکزمنطقه ای Philadelphia این امکان را به سرمایه گذاران می دهد که سرمایهشان را در بخشهای مختلف صنعتی، کارخانه ها، رستورانها، بیمارستانها،دانشگاهها و یا توسعه پروژه های ساختمانی سرمایه گذاری نمایند.

فیلادلفیانه تنها ششمین شهر آمریکا به شمار می رود بلکه یکی از مهمترین مراکزدانشگاهی، صادراتی و توریستی آمریکا نیز محسوب می گردد.

کنسرسیوم کالیفرنیا
جهت صادرات محصولات کشاورزی


اینکنسرسیوم یکی از دو مرکز منطقه ای ایالات کالیفرنیا محسوب می گردد که،شامل 5 منطقه در مرکز کالیفرنیا می باشدو به عنوان دره San Joaquin شناختهشده است.

این مرکز منطقه ای سرمایه ها را جهت خرید و تبدیل زمینهایکشاورزی به باغهای میوه بخصوص انگور جهت صادرات و یا مصرف داخلی بکار میبرد. فعال کردن صنایع جنبی از جمله شراب سازی در فاز دوم این برنامه توسعهاقتصادی قرار دارد.


تغییر کاربری پایگاههای نظامی کالیفرنیا

اینمرکز منطقه ای به سرمایه گذاران خارجی این امکان را می دهد که در تغییرکاربری شش پایگاه سابق نظامی شامل San Bernardino, Sacramento, Riversideسرمایه گذاری نموده وسرمایه شان را جهت توسعه صنعتی، تجاری، گسترشفرودگاهها و توسعه مراکز صادراتی به کار برند.

کالیفرنیا پر جمعیتترین ایالات آمریکا و همچنین بزرگترین قطب اقتصادی آمریکا محسوب می شود.مراکز San Bernardino, Riverside این امکان را به سرمایه گذاران می دهندکه سرمایه شان را در نزدیک ابر شهر Los Angles سرمایه گذاری نمایند.

مرکز منطقه ای South Dakota

South Dakota در شمال مرکزی آمریکا قرار گرفته است و یکی از پیشگامان تولید و بسته بندی فراوردهای لبنی و پروتئینی می باشد.

مرکزمنطقه ای South Dakota ، چهل منطقه روستائی در شرق آنرا پو شش می دهد وسرمایه ها جهت افزایش تولید فراوردهای لبنی و پروتئینی و توسعه صنایع بستهبندی آنها به کار برده می شوند.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]